2020. január 23., csütörtök, Zelma, Rajmund napja van.
Email:  Jelszó: 

Közélet

Az emberek, szemben a vezetőikkel, nem hülyültek meg - Bayer Zsolt a Polgári Szalon vendége volt

hídlap — 2015.11.26. 13:39

2015. november 24-én új helyszínen, a Balassa Bálint Szakközépiskola és Szakiskola dísztermében rendezték meg a Polgári Szalon soron következő előadását, amelynek vendége Bayer Zsolt újságíró és publicista volt. Az eseményt nagy érdeklődés övezte, a nézőtér sorait teljesen megtöltötték az estre érkezők. Elsősorban Európa jövőjét, a rövid és hosszú távon ható változásokat latolgatta az előadó. Bayer Zsolt a tőle megszokott nyíltsággal közelítette meg az aktuális témákat - humorral, iróniával, szarkazmussal színezve mondandójának lényegét.

Teltházas nézőtér előtt kezdődött a Bayer-féle európai helyzetértékelés, amelyet az előadó időnként annyira nehezen tudott szavakba foglalni, hogy a metakommunikáció teljes eszköztárát kellett mozgósítania egy-egy gondolatának árnyalásához. Természetesen nem a szókincs hiányával volt a gond, hanem a manapság eluralkodó “leírhatatlan idiotizmus” racionális úton történő megközelítésének nehézségével. A nyugat-európai vezető politikusokra vonatkozó bayeri állandó jelzőknek, mint például a “kretén” és az “idióta” szavaknak szabályos ismétlődése sokkal inkább egy életérzés megszólaltatása volt, sem mint a vulgarizmus vagy a sértegetés. Legalább is a közönségre tett hatásból ez világlik ki - alkalmasint úgy érezhette az ember, hogy csoportterápián van, ahol az elfojtott indulatok és a frusztráció most végre egy szónok segítségével felszínre törhet. Mert abban kétség kívül igazat kell adni az előadónak, hogy az “egyszerű ember” állásfoglalása a nyugati szabad sajtó vezércikkeiben egyelőre csak korlátozottan jelenhet meg, a határozott “különvéleményekről” nem is beszélve. Bayer eleinte azt emlegette, hogy “rettenetesen sötéten” látja a jövőt, ám végül kiderült, hogy ezt csak a közeljövőre érti, arra az átalakulási folyamatra, amely már elkezdődni látszik Európában. Meglátása szerint az a politikai elit, amely az imént aposztrofált jelzők segítségével írható csak le idővel elszigetelődik, és teljesen magára marad. Külön hangsúlyt kapott a német nép helyzete is, amely kapcsán bizakodóan nyilatkozott az előadó: ott is, miként mindenhol az “öreg kontinensen” előbb vagy utóbb, de észhez tér mindenki, és elkergeti azokat, akik a romlást a nyakunkra hozták.

 

Bayer nem bocsátkozott összeesküvés-elméletekbe, ehelyett a józan ész fényénél próbálta az okokat feltárni. A népvándorlásról megjegyezte, hogy korántsem lehetne újkeletű dolognak nevezni, hiszen ilyen mindig is érte Európát, ám abban a szervezett és irányított formájában, ahogyan manapság létezik kétség kívül gyanús és elgondolkodtató. Vajon véletlenszerű-e - tette föl a kérdést -, hogy az a Szíria, ahol 5 éve dúl a polgárháború, az az Irak, ahol már 25 éve vagy Afganisztán, ahol idestova 36 éve zajlik valamilyen háború, ehhez még hozzávéve az alacsony életszínvonallal vagy egyenesen nyomorral küszködő Pakisztánt és Bangladest egyszerre indul útnak, és áramlik feltartóztathatatlanul Európa fejlett, nyugati államai felé? Ugyancsak a józan ész diktálta “dilemma” tárgykörébe tartozik, hogy például a már-már nevetségesség határát súroló reptéri ellenőrzések betartatása hogyan fér össze a kontrollt és felülvizsgálatot nélkülöző bevándorlással, a bevándorlók koordinálhatatlan szárazföldi határátkelésével? Az már csak költői kérdés maradt, hogy a Volkswagen körüli botrány esetleg összefügg-e Merkel makacs migráns-szeretetével és az értelmes párbeszéd lehetőségének leszűkítésével, vagy hogy nem számította el magát a Daimler-Benz elnök-vezérigazgatója, amikor kisakkozta, hogy “szír kecskepásztorokkal” olcsóbban el tudja majd végeztetni a munkát?

 

“Az emberek, szemben a vezetőikkel, nem hülyültek meg” - hangoztatta Bayer Zsolt több ízben az est során, és erre alapozva tekintett bizakodóan a távoli jövőbe, még akkor is, ha rövid távon - vélekedett - “iszonyatok árán” fog a változás elindulni. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy e mostani nehéz helyzet ellenére számolhatunk pozitív hozadékokkal is. A V4-ek megerősödését határozottan reményteli és pozitív előrelépésnek tartja, sőt az esetleges bővítését sem tartja kizártnak déli irányba. Ennek okán az is elképzelhető, hogy Közép-Európában az észak-déli tengely mentén egy új politikai és gazdasági konglomerátum jön létre, alkalmasint még történelmi kiegyezés is Szerbia és Szlovákia irányába.

 

Az est házigazdája Bánhidy András volt, aki a beszélgetés végén a vendégek kérdéseit is moderálta. Úgy tűnik a látogatók száma, valamint a helyszín minden tekintetben kedvező adottságai láttán, hogy az újraindított és a jövőben is rendszeresen megrendezésre kerülő Polgári Szalon Esztergom legrangosabb kulturális eseményeinek sorában előkelő helyet tölt be.

 

Keppel Dániel