2019. május 21., kedd, Konstantin napja van.
Email:  Jelszó: 

Közélet

Esztergom elfogadta a 2016. évi költségvetést

Hídlap.hu — 2016.02.11. 14:26

Elfogadta idei évi költségvetését Esztergom Város Önkormányzata, döntöttek az igazgatási szünet idejéről és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal történő együttműködésről. A február 11-ei rendkívüli képviselő testületi ülésen a polgármester mellett tizenegy képviselő volt jelen, Stámusz Andrea, Vígh László és Tóth Tamás képviselő nem vett részt.

Az ülés megnyitását követően a polgármester ismertette a február 4-én hozott zárt ülés határozatait, ezt követően pedig elfogadták a hat pontból álló napirendet.

A képviselők döntöttek a 2017., 2018. és 2019. évre tervezett, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételekről és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről. A jogszabályok alapján három évre előre kell összeállítani a tervezetet, a mostani döntés értelmében Esztergom nem számol adóssággal a következő három évben.

A képviselők második napirendi pontként tárgyalták az ülés legfontosabb pontját, Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését. A hónapokon át tartó kemény munka eredményeként, a többszöri egyeztetéseket, megbeszéléseket, munkaértekezleteket, bizottsági üléseket követően Esztergom Város Önkormányzata – a február 14-ei határidő előtt - elfogadta az idei évi költségvetését.

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 13 258 096 000 forint költségvetési bevétellel és kiadással az intézményfinanszírozást 2 222 372 000 forintban állapította meg, a képviselő-testület intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét pedig 15 480 468 000 forintban határozta meg.  Az önkormányzat működési célú bevételi főösszegét 7 072 272 000 forintban, míg a működési célú kiadási főösszegét 9 096 562 000 forintban állapította meg. Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi főösszege 1 682 675 000 forint, kiadási főösszege pedig 4 161 533 000 forint.  


A képviselők döntöttek az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások felülvizsgálatáról.

Döntés született a 2016. évi polgármesteri szabadság rendjéről, valamint az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi igazgatási szünetének (2016. július 25. - augusztus 5. és 2016. december 23. – 30. között) rendjéről.

Sikeres volt a Városháza tavalyi – eddigiektől eltérő – ügyeleti nyitva tartása: tíz nap alatt több, mint háromszáz ügyfél kereste fel az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt annak júliusi igazgatási szünete idején. Esztergom városában korábban sor került a Hivatal „leállására”, akkoriban viszont az ügyfelek valóban zárt kapukat találtak, ha a Városházára tévedtek; az ügyfélfogadási időben pusztán telefonon mondhatták el problémáikat az ügyeletes hivatalnoknak.

Az új városvezetés kiemelt céljának tekinti a Magyary Program és annak központi témáit, így a Jó Állam és az ügyfélbarát közigazgatás megvalósítását. Az igazgatási szünetekre vonatkozó központi jogszabály szellemiségében az esztergomi Városháza továbbra sem áll le idén júliusban, valamint a karácsony és újév közötti időszakban, az ügyfelek személyesen és telefonon is intézhetik az ügyeiket, a megszokott ügyfélfogadási napokon a Hivatal minden irodáján rendelkezésre áll olyan köztisztviselő, aki foglalkozik problémáikkal.

A testület tárgyalta a Máltai Szeretetszolgálattal történő együttműködést is.

Mivel Esztergom Város Önkormányzata az Egyesülettel 2003 óta szerződéses kapcsolatban áll és eddigi munkájával maximálisan elégedett volt, így a feladatellátások kiszervezését támogatja.

A kiszervezés költségeinek fedezetére az Egyesület 31 030 000 forintot igényel, valamint további 7 millió forintot a Máltai Játszótér üzemletetésére, melyet azonban külön támogatási szerződés keretében kell rögzíteni.

A döntés alapján az alábbi szociális feladatok kiszervezésére – a határozati javaslat mellékletét képező tartalommal - ellátási szerződést köt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel:

- Nappali melegedő;
- Családok átmeneti otthona;
- Időskorúak nappali ellátása;
- Támogató szolgáltatás;
- Utcai, lakótelepi szociális munka;
- Kapcsolattartási ügyelet, közvetítői eljárás;
- Kórházi szociális munka;
- Jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás;
- Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert az ezen feladatok kiszervezéséről szóló ellátási szerződés megkötésére.

A Képviselő testület a polgármester útján felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezésekor 38 030 000 forintot tervezzen a feladatellátásra, valamint a Máltai Játszótér üzemeltetésére együttesen.