2019. augusztus 23., péntek, Bence napja van.
Email:  Jelszó: 

Sport

Esztergom Város Önkormányzata - Pályázati felhívás

Pályázat gyermek– és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatására

Hídlap.hu — 2016.02.22. 10:49

Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet a város sportjáról szóló 11/2015. (IV.30.) esztergomi ör. rendelet 5.§ (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint a gyermek– és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatására.

 

 

1. A pályázat kiírója: Esztergom Város Önkormányzata

2. A pályázat tárgya: esztergomi sportszervezetek gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatása

3. Pályázatot nyújthatnak be: Esztergom közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett sportszervezetek

4. A pályázat keretösszege: 15.000 E Ft

5. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét/megnevezését, címét/székhelyét, képviselőjének nevét, elérhetőségét

b) a szervezet taglétszámát, korosztályonkénti névsorát és lakcímét, a szakszövetség által kibocsátott versenyzői engedélyek másolatát,

c) a sporttevékenység pontos helyét, idejét,

d) az elért eredményeket és szakmai célokat

e) a tárgyév elfogadott tervezett költségvetését, szakmai céljait, eseménynaptárát,

f) nyilatkozatot arról, hogy a megítélt támogatás 5 %-át egészségmegőrzésre fordítja, amelyet az elszámolás alkalmával igazolni kell. (Igazolt sportolóknál sportorvosi hozzájárulás, nem igazolt sportolóknál vitaminok, egészségmegőrző termékek/ szolgáltatások.)

g) a szervezet jogerős bírósági végzésének másolatát,

h) nyilatkozatot arról, hogy nincs harminc napot meghaladó köztartozása,

i) számlavezető pénzintézet igazolását bankszámlaszámról,

és a felhívás mellékletét képező kitöltött „Sportszervezeti adatok” adatlapot.

6. A pályázat benyújtási határideje: 2016. március 31.

7. A pályázat benyújtásának módja: Papír alapon, Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke részére címezve (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) postai úton vagy személyesen az iktatóban leadva és e-mailen kötelező. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a gyermek– és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatására.”

8. A pályázat elbírálásának módja és ideje: A benyújtott pályázatokról Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. április 25-ig dönt.

9. A pályázók a pályázat eredményéről 2016. április 29-ig írásban (e-mail) értesítést kapnak.

10. Az Önkormányzat a támogatott sportszervezettel támogatási szerződést köt.

11. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Túri Krisztinától (turi.krisztina@esztergom.hu) kérhető személyesen (Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal, Széchenyi tér 1., Közjóléti és köznevelési csoport) vagy a 33/542-017-es telefonszámon.

 

Esztergom, 2016. február 22.

Romanek Etelka

 polgármester