2019. szeptember 15., vasárnap, Enikõ, Melitta napja van.
Email:  Jelszó: 

Közélet

Homlokzatfelújítási pályázatot hirdet az önkormányzat

Hídlap.hu — 2016.04.06. 21:19

Esztergom Város Önkormányzata a helyi védelem alatt álló és a helyi védett környezetben álló épületek külső homlokzati felújítási munkáinak támogatására pályázatot hirdet.

Esztergom Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT HIRDET

a helyi védelem alatt álló és a helyi védett környezetben álló épületek külső homlokzati felújítási munkáinak támogatására az Esztergom Város Önkormányzatának helyi építészeti örökség védelméről szóló 30/2008. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján

Jelen pályázat keretében csak műemléki védettséggel érintett épület támogatására nincs mód.

A támogatás igénylése az önkormányzathoz benyújtott pályázat útján lehetséges.

A támogatás mértéke:

helyi védelem alatt álló épületek esetén a homlokzati felújítási költségek maximum 50%-a, amely teljes mértékben vissza nem térítendő támogatás.

helyi védett környezetben álló (de egyedi védelem alatt nem álló) épület esetében a homlokzati felújítási költségek maximum 50%-a, melynek 50%-a vissza nem térítendő támogatás, 50%-a pedig kamatmentes kölcsön.

A Rendelet alapján a Városfejlesztési Bizottság a fenti arányoktól indokolt esetben eltérhet.  

A támogatás feltételei:

a támogatás utófinanszírozású, tehát a pályázónak az 50%-os önerő vállalása mellett a munkálatok lezárásáig és azok igazolásáig a teljes bekerülési költséget állnia kell;

mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kamatmentes kölcsön kifizetése a támogatott munkák befejezésekor, azok számlákkal való igazolása után történik;

támogatás nem adható kötelezéssel elrendelt felújítás esetén.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a kitöltött pályázati űrlapot, amely az Önkormányzat Főépítészi Irodáján kérhető, vagy a  www.esztergom.hu  főoldaláról letölthető.

a megvalósítani tervezett felújítás engedélyes szintű tervét, költségvetését és ha jogszabály előírja, akkor a jogerős építési engedélyét, egyéb esetben az illetékes szerv hozzájárulását;

az érintett tulajdonosok (kezelők, használók) névsorát, írásos nyilatkozatukat, hogy a felújítás rájuk eső költségeit vállalják, és a pályázott összeget megelőlegezik;

a kivitelezés ütemezését;

nyilatkozatot a meghatározott nagyságú önrész vállalásáról.

A pályázat benyújtása:  

A pályázatokat 2016. május 31.-ig kell benyújtani a főépítészhez.    

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat 2016. június 30.-ig a Városfejlesztési Bizottság bírálja el. Az eredményről a pályázók írásban értesülnek. Nyertes pályázat esetén az érintettekkel a polgármester megállapodást ír alá.

Egyéb tudnivalók:

A támogatás felmondása írásbeli bejelentés alapján történik. Ha a támogatott az építkezést a megállapodásban vállalt határidőre nem tudja befejezni, írásban kérheti a támogatási összeg következő évi felhasználását. Kérelem csak egyszer adható be.

Részletes információ:

A helyi védett épületek (Rendelet 1.sz melléklete) és a helyi védett környezetek (Rendelet 2.sz. 3.sz. 4.sz és 5.sz. melléklete) listája, továbbá a pályázattal kapcsolatos további információ a „www.esztergom.hu honlap → Esztergomban élőknek → Rendeletek és határozatok → Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei →  Esztergom Város Önkormányzatának helyi építészeti örökség védelméről szóló 30/2008. (IV. 24.) önkormányzati rendelet” alatt található.

2016. április 4.

Eck András

Városfejlesztési Bizottság elnöke