2019. szeptember 15., vasárnap, Enikõ, Melitta napja van.
Email:  Jelszó: 

Közélet

Buszközlekedés, parkolás, árvízvédelem - ülésezik a testület

Hídlap.hu — 2016.11.13. 19:01

November 17-én, délelőtt 9 órától tartja soron következő ülését Esztergom képviselő-testülete a Vásorháza nagytermében. 

 

Napirendi pontok:

 

1.    Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelet módosítására (a 2016. szeptember 30-ai állapotnak megfelelően)

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Költségvetési átcsoportosítások

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Esztergom Árvízvédelmi koncepciójával kapcsolatos döntés

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Tájékoztató Esztergom város helyi autóbusz közlekedésének 2016. évi várható eredményéről. Esztergom város helyi járati menetrendjének és a megállóhelyek nevének módosítása 2016. december 11-től. Javaslat Esztergom város autóbuszos személyszállításában 2017. január 1-től érvényes tarifákra

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    A KNYKK Zrt. által Esztergom város területén lévő Klapka téri autóbusz megállóhely és a Vaskapu autóbusz forduló felújítására vonatkozó Vállalkozási szerződés elfogadása

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Esztergom Város Önkormányzatának a helyi építészeti örökség védelméről szóló 30/2008.(IV.24.) rendeletének módosítása

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

    

7.    Esztergom, Meszéna utca, Árpád utca, Erzsébet Királyné utca által határolt közpark (hrsz: 17733), úgynevezett erdész fasorban megrongált emlékoszlop felújítása

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Pályázat benyújtása „Első világháborús emlékhely visszaállítása és sírhelyek felújítása Esztergomban” címmel

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Javaslat a város sportjáról szóló 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.    Az Esztergom Város közigazgatási területén kialakított orvosi és védőnői körzetekről szóló rendelet módosításával (felülvizsgálat) kapcsolatos döntés

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.    Döntés Buzási Lászlóné közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.    A Veled-Érted Egyesület támogatásáról szóló döntés

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.    A Boldog Ceferino Roma Misszió támogatásáról szóló döntés

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.    Javaslat Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló rendelet módosítására (háziorvosok és gyermekorvosok várakozására vonatkozásában)

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.    2016 évben jóváhagyott, Gördülő fejlesztési tervmódosító javaslatának elfogadása

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.    Pályázat kiírása az esztergomi 16104/6 hrsz-ú, „Kórházpince” elnevezésű ingatlan értékesítésére

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.    Pályázat kiírása az esztergomi 0555/24 hrsz-ú, „Lőtér” elnevezésű ingatlan értékesítésére

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.    Döntés a 16812/1 hrsz.-ú, természetben Esztergom, Lázár Vilmos u. 74. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.    Döntés a Kolping Katolikus Szakiskola tulajdonában lévő tálaló bérleti szerződésének megkötése

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.    Korábbi években keletkezett, pénzügyileg rendezetlen kötelezettségekkel kapcsolatos döntés

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.    A 10. számú felnőtt háziorvosi praxis betöltéséről szóló döntés

    ZÁRT ÜLÉS!

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

22.    Köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések

    ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23.    Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

    ZÁRT ÜLÉS!

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester


 

24.    Döntés az Esztergom 19760/3/A6, 7, 8, 9 helyrajzi számú Bástya Áruház ingatlan üzemeltetésével kapcsolatban

    ZÁRT ÜLÉS!

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

25.    Döntés Szőnyi Ferenc kisajátítási perében peren kívüli egyezségről és ingatlan adásvételéről

    ZÁRT ÜLÉS!

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

26.    Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

    ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke


 

Tájékoztatók:

 

*    Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

    

*    Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

    

*    Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester