2019. május 21., kedd, Konstantin napja van.
Email:  Jelszó: 

Régió

Nemzetiségi vitává fajult a testületi ülés Párkányban

Hídlap.hu — 2016.12.15. 09:24

Jozef Slabák (független) képviselő szerint kellett tolmács, mert a főszerkesztő nem tud szlovákul.

 

Bokor Réka, a Párkány és Vidéke főszerkesztője a hatályos jogszabályokra hivatkozva állítja: joga van arra, hogy a testületi ülésen anyanyelvét használja. A párkányi önkormányzat ülései kétnyelvűek. A testület tagjai belátásuk szerint használhatják anyanyelvüket vagy az államnyelvet. Soha nem okozott félreértést vagy fennakadást a magyar és a szlovák nyelv párhuzamos használata. Az önkormányzat decemberi ülésén ezért mindenkit meglepett Jozef Slabák képviselő kérése, aki azt akarta, hogy a Párkány és Vidéke főszerkesztője szlovákul mutassa be a szerkesztőbizottság új tagjait. Bokor Réka erre nem volt hajlandó. A lapot érintő többi kérdést ezért tolmács segítségével vitatták meg.

 

A kisebbség élharcosa?

 

Az ügy az internetes fórumokon nagy visszhangot keltett. Vannak, akik szerint Jozef Slabák jogosan kérte, hogy a kétnyelvű városi lap főszerkesztője – szlováktudásának bizonyítékaként – szlovákul válaszoljon a szlovákul feltett kérdésre. Mások Bokor Rékát a kisebbséginyelv-használat szabadságharcosaként ünneplik.

 

Feltétel a szlováktudás

 

A Párkány és Vidéke című városi lappal kapcsolatban a közelmúltban több botrányos vita alakult ki. Tavaly augusztusban Buchlovics Péter leköszönő főszerkesztő cenzúrával vádolta meg a lap kiadóját. Eugen Szabó polgármester a helyzet tisztázására rendkívüli testületi ülést hívott össze. Több képviselő ugyanis nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy Buchlovics helyére Szabó Bernadett, a művelődési központ akkori igazgatója Pifkó Szerát nevezte ki. A kinevezést két okból nehezményezték. Az egyik az volt, hogy Szabó Bernadett a cseréről hivatalosan nem értesítette a képviselő-testületet. A másik az, hogy Pifkó Szera esztergomiként nem tud szlovákul. Szeptemberben egy rendkívüli ülésen Csepregi Zoltán (független) képviselő beterjesztését elfogadva a képviselők végül a városi művelődési központ igazgatójának leváltását kezdeményezték. A jelen levő tizenhárom képviselő közül tíz támogatta a beadványt, amelyben felkérték a polgármestert, hogy a testület szeptember 29-i soros ülésén programpontként terjessze be Szabó Bernadett visszahívását. A soros ülésen megtartott titkos szavazáson végül a képviselők mégsem szavazták meg az igazgató menesztését, aki végül maga adta be felmondását. A városi lap élére versenypályázat révén választották meg Bokor Rékát. A pályázati feltételek között egyebek mellett a szlovák nyelv tökéletes ismerete is szerepelt.

 

Túlfűtött reakciók

 

Bokor Réka januárban vette át a stafétát Pifkó Szerától. Szabó Bernadett helyére Júlia Žďárska került. A lap szerkesztőbizottságának összetétele az elmúlt évben többször változott. A testület legutóbbi ülésén a képviselők a távozó Kadarkai Endre és Valašek Karin helyére Híros Csillát és Forgács Pétert szavazták meg. Jozef Slabák azt kérte, a főszerkesztő röviden mutassa be őket. Bokor Réka magyarul próbált válaszolni. Jozef Slabák viszont ragaszkodott ahhoz, hogy szlovákul beszéljen. Bokor Réka erre nem volt hajlandó. Jozef Slabák ebből azt a következtetést vonta le, hogy a főszerkesztő nem tud szlovákul. Hevesen bírálta az újság tartalmát és Bokor Réka főszerkesztői munkáját is.

 

A lappal kapcsolatos egyéb döntéseknél (gyászjelentések terjedelme és ára, az olvasószerkesztő és korrektor személyét illető kérdések, a lap nevének megváltoztatása) tolmács közreműködött. A testület 8:5 arányban szavazta a lap nevének megváltozatását. Januártól a városi lap nevében a magyar cím (Párkány és Vidéke) megelőzi a szlovákot (Štúrovo a okolie). Bokor Réka szerint a változtatásra azért van szükség, mert így a lap címe a város nemzetiségi megoszlásának arányait követi. A testületi ülésen elhangzottakkal és a kialakult helyzettel kapcsolatban megkerestük Jozef Slabákot és Bokor Rékát is.

 

„A főszerkesztővel kapcsolatban elsősorban nem az zavar, hogy mennyire tud vagy nem tud szlovákul, hanem az, hogy nem tartja tiszteletben azt az íratlan szabályt, amely szerint illik megtisztelni a kérdezőt azzal, hogy – ha módunkban áll – olyan nyelven válaszolunk neki, ahogy kérdezett” – magyarázta Slabák. Bokor Réka szerint Jozef Slabák az ülésen nacionalista indulatairól tett tanúbizonyságot. „Slabák urat én is az anyanyelvén hallgatom meg, s a hatályos jogszabályok számomra is egyértelműen lehetővé teszik, hogy a testületi ülésen a saját anyanyelvemet használjam” – reagált Bokor Réka arra a kérdésre, jogosnak érzi-e Jozef Slabák kritikáját.

 

Forrás:Gulyás Zsuzsanna/ujszo.com