2020. február 23., vasárnap, Alfréd napja van.
Email:  Jelszó: 

Közélet

Újra napirenden az árvízvédelem

Hídlap.hu — 2017.01.13. 08:47

Ismét szerepel az esztergomi képviselőtestület január 19-ei ülésének napirendi pontjai között az esztergomi árvízvédelem kérdése. A testület legutóbbi ülésén - bár szerepelt az előterjesztések között - mégsem tárgyalt róla. Szó lesz még többek között a parkolási rendről és a vargyasi kastélyról is. Az ülés 9 órakor kezdődik a Városháza nagytermében.

 

Napirend előtt:

    Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért” kitüntetés átadása


 

1.    Esztergom árvízvédelmi koncepciójával kapcsolatos döntés

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Előterjesztés Esztergom város településfejlesztési koncepciója megalapozó vizsgálatáról és fejlesztési irányáról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása I. fordulóban

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Előterjesztés Esztergom város Idősek Tanácsának létrehozásáról és az ügyrendjére vonatkozó javaslat elfogadásáról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2016. II. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Az Esztergom Város közigazgatási területén kialakított orvosi és védőnői körzetekről szóló rendelet módosításával (kiegészítés) kapcsolatos döntés

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 32/2001. (XI. 22.) KT. számú rendelet módosítására

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

9.    Az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda, az Esztergomi Bánomi Óvoda, az Esztergomi Belvárosi Óvoda, és a Zöld Óvoda intézmények intézményvezetői pályázatainak kiírása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.    Döntés az óvodák 2017. évi nyári nyitva tartásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.    Az Aprófalva Bölcsőde 2017. évi nyári intézményi nyitva/zárva tartásáról szóló döntés

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.    Javaslat Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi zaj- rezgésvédelemről szóló 17/2016.(V.25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.    Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelt módosítására

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.    Döntés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 9/2013.(VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.    Döntés a 18200/43 helyrajzi számú közút használatba adásáról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.    Döntés a Kossuth L. u. 38/B. bérlőinek bérleti díj csökkentéséről

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.    A 19759 hrsz.-ú, természetben Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. szám alatti Szent István Strandfürdő területén lévő Strandbüfé bérbevételére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.    Döntés a Jurop Telekom Kft. és Esztergom Város Önkormányzata közötti szerződéses jogviszony rendezéséről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.    Bajcsy-Zsilinszky u. 22. és 24. sz. alatti Strigonium Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele adásvételi szerződés útján

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.    Elvi döntés Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő vargyasi Daniel-kastély felújítására létrehozandó egyesületről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.    Döntés a Strigonium Zrt. tulajdonában lévő egyes leányvállalatok felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

    Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
 

22.    Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

    ZÁRT ÜLÉS!

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23.    Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

    ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke


 

Tájékoztatók:

 

*    Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

    

*    Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

    

*    Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester