2020. szeptember 21., hétfő, Máté, Mirella napja van.
Email:  Jelszó: 

Sajtóközlemények

Napirenden az árvízvédelmi gát végleges kialakítása

Hídlap.hu — 2017.01.17. 15:08

Január 16-án délelőtt találkoztak az esztergomi képviselő-testület tagjai az ÉDUVIZIG szakembereivel, illetve az önkormányzat referenseivel, továbbá civil résztvevőkkel a városháza nagytermében. A több órásra nyúlt megbeszélés célja az esztergomi árvízvédelmi gát műszaki- és városképi szempontjainak átbeszélése volt.

 

Az elmúlt pár hétben képviselő-testületi ülésen és egy korábbi munkaértekezleten is napirendre került az Esztergomot a dunai árhullámoktól védő gát, amelyre mintegy 9 milliárd forintot különített el Magyarország Kormánya. A nyomvonal már tisztázott, a képviselőknek és a vízügyi szakembereknek a gát végső műszaki tartalmára, valamint a városképbe történő illeszkedésében kell közös nevezőre jutniuk.

 

Romanek Etelka polgármester ezzel kapcsolatban már korábban is többször
hangsúlyozta: a várost az árhullámoktól megvédő védőgát esetében törekedni kell arra, hogy megmaradjon Esztergom és a Duna közvetlen kapcsolata, és a város jelenlegi látképe.
 

A munkaértekezleten Molnár András, az ÉDUVIZIG szakreferense közel egy órás előadást tartott, immár másodszor a megépítendő gátrendszer előzetes tervvázlatait középpontba állítva. Az elkészült vázlatok egy, az úttest szintjénél jelentősen magasabb töltéssel és rajta parapetfallal számolnak, amely a mobil gátelemekkel tovább emelhető lenne szükség esetén. Ez a megoldás azonban megszüntetné a jelenlegi közvetlen dunai kapcsolatot, helyette az alaptöltésen egy széles sétány futna.
 

A tájékoztató után kialakult eszmecsere, illetve vita folyamán kiderült, hogy mind a képviselők, mind a vízügyi szakemberek, mind pedig a főépítészi kabinet, illetve külső szakértők is az esztétikum és az árvízvédelem egymásra való hatásában alakították ki álláspontjukat, véleményüket. Egy ponton elhangzott, hogy meg kell találni azt a közös metszéspontot, melyben az új árvízvédelmi felépítmény, mint alapfunkció és az esztergomi panoráma, mint kiemelt turisztikai szempont egyaránt teljesül.
 

A mintegy kétórás megbeszélés során számos megállapítás, vélemény fogalmazódott meg, hogy melyik védmű-változat lenne a legalkalmasabb, leghatékonyabb, mely a beruházási költségek, az esztétikai-, turisztikai-, gazdaságossági-, közlekedési- illetve árvízvédelmi elvárásainak egyszerre felel meg.
 

Romanek Etelka ezúttal is hangsúlyozta, hogy egy olyan megoldást kell találni, amely kellő hatékonysággal tudja a várost az új gáttal bevédeni, ugyanakkor a megépítendő gátrendszer nem veszi el Esztergom látképét a Duna illetve a város felől. A jelen lévő döntéshozók kérték, hogy a vízügy szakemberei dolgozzanak ki további terveket az árvízvédelem műszaki követelményeinek figyelembe vétele mellett nagy hangsúlyt fordítva a védvonal esztétikai, tájba illeszthetőségi követelményeire is.
 

Ennek megfelelően a következő hetekben – a lehető legrövidebb időn belül
- az ÉDUVIZIG részletes műszaki leírást és műszaki rajzokat ad át az önkormányzat részére, hogy ezzel megkönnyítsék a képviselő-testület árvízvédelmi koncepcióval kapcsolatos döntését.