2019. május 21., kedd, Konstantin napja van.
Email:  Jelszó: 

Közélet

Több kérdést ismét elnapolt a testület

Hídlap.hu — 2017.01.20. 10:15

Ismét nem tárgyalt az esztergomi képviselőtestület a város árvízvédelméről, továbbá levették napirendről a zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos témát is. A testület legutóbbi ülését csütörtökön tartották, ahol többek között szó volt a város költségvetéséről, Esztergom településfejlesztési koncepciójáról is és a parkolási rendről is. 

 

A megbeszélés elején Romanek Etelka polgármester bejelentette, hogy új jegyzője van az önkormányzatnak. Január 16-tól Dr. Endre Szabolcs látja el a jegyzői feladatokat.

 

Sor került továbbá a Korányi József-díj Esztergom Sportjáért kitüntetés átadására is. Ezt Sáfár Ferencnek adta át Erős Gábor, a Köznevelési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke. A képviselő méltatta a sportolót és elmondta, hogy Esztergom sportéletében kiemelkedő szerepet töltött és tölt be a mai napig.

 

Tárgyaltak a város településfejlesztési koncepciójáról is. A testület már 2015 januárjában döntött arról, hogy a tervet el kell készíteni. A legutóbbi ülésen prezentációval bemutatták az anyagot, majd ezt DVD-n a képviselők meg is kapták. Romanek Etelka polgármester elmondta, hogy a jelenlegi építési szabályzatok sok lakó érdekeit sértik, ezért folyamatosan panaszt tesznek az önkormányzatnál. Már több mint százan jelezték, hogy szeretnék, ha módosulnának. A képviselők végül ennek a kérdésnek is elnapolták a végleges döntését.

 

Napirenden volt a város költségvetése is, de a pénzügyi bizottság információhiányra hivatkozva módosító indítványban kérte, hogy halasszák el a tárgyalását. A polgármester elmondta, hogy kétszer már tárgyaltak róla, munkaértekezlet is volt. A jelenlegi tervezet jogilag és pénzügyileg elfogadható. Kifejtette, hogy bár február 15-ig kell elfogadnia a testületnek, erre lehetőség van hamarabb is. Ez biztosítéka lehetne annak, hogy például több pályázaton indulhasson a város, beruházások valósulhassanak meg.

A képviselők végül úgy döntöttek, hogy február 2-án tárgyalnak újra a költségvetésről.

 

Határoztak viszont arról, hogy létrehozzák az Idősek Tanácsát, amelynek célja, hogy a városban működő idősekkel foglalkozó szervezetek munkája összehangoltabbá váljon és a helyi döntéseknél a véleményük nagyobb hangsúlyt kap majd.

 

A testület döntött a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról is. A feladatellátás költségei ebben az évben három százalékkal emelkednek.

 

Ismét módosítottak a parkolási renden: a Prímás Pince előtti rész, a Hotel Esztergom előtti terület, a Medicor parkoló és a Balassa iskola előtti terület is ingyenesen használható, a Főapát közben viszont mostantól fizetni kell a parkolásért.

 

A képviselők tárgyalták, de továbbra sem döntöttek az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő vargyasi Daniel-kastély felújítására létrehozandó egyesületről szóló elvi döntés meghozataláról, az erdélyi ingatlan sorsa így továbbra is bizonytalan, illetve továbbra sincs mód arra, hogy a létrehozandó egyesület 500 ezer eurónyi (azaz nagyjából 150 millió forintnyi), felújítási támogatásra pályázzon Romániában. A testület végül nem szavazott az eredeti előterjesztésről, helyette egy képviselői módosító indítványról szavazott, amely kérte, hogy a döntés meghozatalához a majdani egyesület alapító okiratának tervezete, az egyesülettel kötendő szerződés tervezete készüljön el.

 

Utolsó nyílt napirendi pontként több önkormányzati cég esetében új felügyelőbizottsági tagokat választott a képviselők közül. A Gran Parkoló Kft. és a Zöld Út felügyelőbizottsági tagjává választották Sztojka Lajost, Stámusz Andreát, Tóth Tamást, Meszes Balázst, míg a Vígh László bekerült a Port Danube Kft, az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. és az Esztergomi Kegyeleti Kft. felügyelőbizottságába. Képviselői módosító indítványként ugyanezen napirendi pont keretén belül külön szavaztak arról, hogy a felügyelőbizottsági tagokat mostantól havonta 50 ezer forint tiszteletdíjért lássák el feladatukat. (Eddig ingyenesen látták el feladatukat az önkormányzati cégek felügyelőbizottságainak tagjai).