2019. május 20., hétfő, Bernát, Felícia napja van.
Email:  Jelszó: 

Közélet

Napirenden a költségvetés

Hídlap.hu — 2017.01.29. 12:00

Árvízvédelem, településfejlesztési koncepció, költségvetés - egyebek mellett ezekről a témákról tárgyal az esztergomi képviselőtestület következő ülésén, február 2-án, 9 órától a Városháza nagytermében. 

 

Napirendi pontok:

 

1.    Esztergom árvízvédelmi koncepciójával kapcsolatos döntés

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Előterjesztés Esztergom város településfejlesztési koncepciója megalapozó vizsgálatáról és fejlesztési irányáról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Esztergom Város Önkormányzata 2018., 2019. és 2020. évre tervezett, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről szóló döntés

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások felülvizsgálata

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Javaslat az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Döntés Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének fenntartásában lévő óvodákban, udvaros munkakörben foglakoztatott dolgozók garantált bérminimumának 10%-os megemelése

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés eladási ára a 2017. év január 1-jétől szóló díjának jóváhagyása, valamint a Hungast Esztergom Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés (óvodák tekintetében) módosítása

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.    A Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény státuszbővítése

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.    Döntés a 2017. évi óvodai jelentkezés időpontjáról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.    Tájékoztató a „Síkosságmenetesítő anyagok beszerzése” tárgyú adásvételi szerződés módosításáról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.    Közterületek elnevezése

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.    Döntés a 18203/8 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes használatáról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.    Döntés az Önkormányzat, valamint az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás megkötéséről

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.    A 713/2016.(XII.14.) önkormányzati határozat módosítása

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.    Esztergom Város Polgármestere 2017. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.    Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

    ZÁRT ÜLÉS!

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.    Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

    ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Tájékoztatók:

 

*    Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

    

*    Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

    

*    Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

    

*    Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

    Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke