2019. május 21., kedd, Konstantin napja van.
Email:  Jelszó: 

Sajtóközlemények

Itt a csütörtöki testületi ülés beszámolója

Hídlap.hu — 2017.03.24. 10:18

Több mint negyven napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület a március 23-i, rendes ülésén. A képviselők döntöttek többek között arról, hogy a szeptemberi rendes ülésre beterjesztik a parkolási rendelet módosítását, hogy 2018. első félévében ingyenes legyen a parkolás a város egész területén. Ezt követően pedig, a tapasztalatokat elemezve véglegesítik majd az esztergomi parkolási rendet. A több tucatnyi napirendi pont közül új utcanevekről és az IMCS melletti templomrom bemutatásáról döntött a testület.

 

 

Az eredetileg tervezett 35 napirendi pont mellé további 12 sürgősségi napirendet tárgyalt a testület, amelyen dr. Alberti Péter, Juhász István, Stámusz Andrea és Vígh László nem tudott részt venni. Az ülés legelején adták át a Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomiak Gyógyításért” kitüntetést Dr. Hermann Károly és Dr. Pátkai István főorvosoknak.

 

A testület elfogadta a Vaszary Kolos Kórháznak tavaly nyújtott 107 millió forintos támogatással, valamint a helyi személyszállítással kapcsolatos, 2016-ra vonatkozó beszámolót, döntött az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány 300.000,- Ft összegű támogatásáról. A testület határozott arról, hogy az IMCS csomópont területén lévő kovácsi templomrom régészeti, turisztikai bemutatását elviekben támogatja.

 

A képviselők jóváhagyták az ÉDV Zrt.-vel kapcsolatos gördülési terv módosítását. Utóbbira az idei évre tervezett önkormányzati fejlesztések miatt volt szükség: szennyvízcsatorna épül a Bocskoroskúti úton 90 méter, a Galagonyás úton 350 méter, a Gesztenyés úton 150 méter hosszban, továbbá szennyvízcsatorna és vízvezeték a Diósvölgyi úton 500 méter hosszban.

 

A testület döntött az önkormányzati hivatal év végi, karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó igazgatási szünet elrendeléséről. A képviselők elfogadták a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok arányát: a szavazásra jogosultak minimum 10 százalékának kell kezdeményeznie népszavazás kiírását. A vonatkozó törvény 10 és 25 százalék között szabályozza ezt a részarányt, a pontos számról az önkormányzatok dönthetnek.

 

Új utcanevek: Pifkó Péter és Beszédes Sándor nevét is közterület viseli

 

Szintén döntés született több, eddig csak helyrajzi számmal jelölt közterület elnevezéséről is:

 

a 15921 hrsz.-ú közterület Dózsa György köz, a 7414 hrsz.-ú közterület Temető út, a 0707/2 és 0736 hrsz.-ú közterületek Külső Bánomi út, a 18171, 18175 és 18200/39 hrsz.-ú közterületek Kertész utca, a 7415 hrsz.-ú közterület Forrás út, a volt Meszina utca Meszéna János utca, a 19495/5 hrsz.-ú közterület Pifkó Péter utca, a 8226 hrsz.-ú közterület Beszédes Sándor utca, a 18152/6 hrsz.-ú közterület Csonka utca a 0893/1 hrsz.-ú közterület pedig Bokréta utca néven szerepel a továbbiakban a nyilvántartásokban.

 

A testület elfogadta a 2017. évi közbeszerzési tervet, továbbá a Gazdakör székházat jelölte meg a mintegy 400 millió forintos pályázati forrásból megépülő Inkubátorház helyszínéül.

 

A képviselők úgy döntöttek, nem támogatják pályázat benyújtását az Európa Kulturális Fővárosa 2023 című pályázati kiírásra. A képviselő-testület megosztott volt a témában, Romanek Etelka polgármester és Nyíri Attila támogatták a pályázatot, a többi jelenlévő képviselő viszont nem. 

Önkormányzati tulajdonú cégekkel, intézményekkel kapcsolatos döntések

 

A testület módosította a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatát, döntött a TDM-mel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről, valamint arról, hogy közszolgáltatási szerződést köt a Művelődés Háza Esztergom NKft.-vel, az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-vel viszont egyelőre a jelenlegi szerződést hosszabbítják meg (2017. április 30-ig), az új közszolgálati szerződés kidolgozásáig. Módosították a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2003.(VIII.12.) önkormányzati rendeletet, valamint döntöttek a Strigonium Zrt. és leányvállalatai egyes gazdasági ügyleteinek kötelező jogi és pénzügyi ellenjegyzésére vonatkozó 181/2015 (III.19) önkormányzati határozat felülvizsgálatáról is.

 

Ingatlanok bérbeadása, cseréje

 

A testület döntött a Kórházpince esetében új pályázat kiírásáról, az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány helyiségbérleti kérelméről, a Klapka György tér 4. szám alatti ingatlannal kapcsolatban, a Széchényi tér 21. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének módosításáról, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Géza Fejedelem Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola részére. Szintén önkormányzati ingatlanokat érintő testületi döntés, az Eurohíd Alapítvány Pázmány Péter utca 6. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatos, valamint a Pázmány Péter utca 4. szám és 16318 hrsz. ingatlan cseréjével kapcsolatos határozat. Utóbbi értelmében az Esztergom-Budapesti Érseki Hivatalhoz tartozó Bibliotheca hasznosítaná a vele közvetlenül szomszédos, Pázmány Péter utca 4. szám alatti ingatlant, elcserélve azt az érsekség tulajdonát képező Berényi Zsigmond utca 5. szám alatti ingatlannal. A cseréről az ingatlanok értékbecslését követően dönt majd a képviselő-testület.

 

Sürgősséggel napirendre vett témák

 

A sürgőséggel felvett napirendi pontok esetében a képviselők döntöttek az Esztergomi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a 11. számú háziorvosi körzettel kapcsolatos helyiséghasználatról és módosították a Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft. társasági szerződését. Szintén döntöttek arról, hogy az Esztergomban út- és járdafelújításokat végző Strabag Zrt. számára deponálási területet jelöl ki a munkálatok idejére.

 

Kísérleti jelleggel, fél évig ingyenes lesz a parkolás – a Balassa iskolába költözhet a könyvtár

 

A sürgősségi pontok között került napirendre a parkolással kapcsolatos rendelet módosítása. A testület úgy döntött, hogy – figyelembe véve Romanek Etelka polgármester ez ügyben többször előterjesztett javaslatait – hogy 2018. január 1-től időszaki, kísérleti jelleggel fél évre, 2018. június 30-ig díjmentessé teszi a parkolást a város teljes területén és az erre vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását a szeptemberi rendes ülésen tárgyalja. A „kísérleti” időszakot követően, a tapasztalatokat összesítve dönthet majd később a képviselő-testület a díjmentesség meghagyásáról, vagy a fizetési parkolási rend részbeni vagy egészbeni visszaállításáról.

 

A testület döntött arról, hogy a régi Balassa Általános Iskola épületét jelöli ki a városi könyvtár helyéül, és felkéri a hivatalt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy minél előbb új otthona lehessen a könyvtárnak.

 

Városháza