2019. május 20., hétfő, Bernát, Felícia napja van.
Email:  Jelszó: 

Gazdaság

Jelentős fejlesztések kezdődhetnek a megye településein

Hídlap.hu — 2017.04.12. 13:48

Az országban elsőként Komárom-Esztergom megyében vált ismertté a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) támogatott megyei pályázatok önkormányzatokat érintő első nagyobb csomagja. Az előző évben elbírált 11 projekt után most újabb 80 projekt részesült pozitív elbírálásban. 

 

Előzmények

 

2012 őszén kezdődött meg a megyeházán az a tervezési munka, amely megalapozta a megye számára rendelkezésre álló 25,9 mrd Ft uniós forrás felhasználását. A közgyűlés 2014 márciusában fogadta el a megyei területfejlesztési koncepciót, majd 2014 őszén a stratégiai és operatív programot. Ezek megalkotásában széleskörű együttműködés jött létre az önkormányzatokkal, a gazdasági szereplőkkel, a szakmai kamarákkal, a civil szervezetekkel. A tervek összefoglalták, hogy milyen gazdasági, társadalmi infrastrukturális adottságai vannak a megyének, ezek milyen eddig kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek magukban és milyen fejlesztésekre van szükség. A tervezéssel párhuzamosan jelentős projektgyűjtési tevékenység is zajlott. A fejlesztési igények feltérképezése szolgálta a tervezést, de a projektgazdák is segítséget kaptak ahhoz, hogy igényeik finanszírozására hol nyílik majd lehetőségük. Az ágazati fejlesztési igényeket a minisztériumok felé is közvetítette a megye.

 

2015 tavaszára a tervezés új irányt vett, már csak a Területfejlesztés-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyére eső 25,9 mrd forintjából megvalósítható fejlesztésekre koncentrált. A közgyűlés júniusban fogadta el a Megyei Integrált Területi Programot - ez a program rögzíti az egyes támogatási célokhoz kapcsolódó pénzügyi kereteket, azok ütemezését, a védett keretek kedvezményezetteit és a védett keretek mértékét is. 

 

Az elsőkörös pályázatok 2015 végén - 2016 elején jelentek meg. A benyújtott pályázatokból 11 esetében már az elmúlt évben született támogató döntés 3,3 mrd Ft összegben. Ebből 5 db közúti szakasz újul meg a megyében, többek között Környe és Tata, Tokod és Tát, Bakonyszombathely és Bakonybánk, Bábolna és Tárkány és Tata-Naszály között. Ezen kívül a megyei és az Esztergom járási foglalkoztatási paktumok, Esztergom és Tata zöldváros fejlesztési programja és Oroszlány szoc. város-rehabilitációs programja kapott támogatást. 

 

Kihirdették a TOP pályázatok eredményeit

 

Nagy öröm, hogy ma további 80 (76) pályázat támogatását jelenthetjük be több mint 12,7 mrd Ft értékben, amely 49 önkormányzatot érint és 5 db egyéb szervezetet. A megyében a támogatásoknak köszönhetően többek között iparterületek kerülnek kialakításra és fejlesztésre, helyi piacok fejlődhetnek, turisztikai látogatóközpontok nyílhatnak meg, a megye több településén bölcsődék és óvodák újulnak meg, de közintézmények – iskolák, óvodák, polgármesteri hivatalok, sportlétesítmények, könyvtár - épületenergetikai korszerűsítéseire, egészségügyi és szociális alapellátás fejlesztésére is sor kerül. 

 

A támogatásoknak köszönhetően 21 ha közművesített iparterület jön létre Kisbéren, Bokodon és Táton. Helyi termelőkre alapozott piac kerül kialakításra Nagyigmándon, termék piac jön létre és agrárlogisztikai szolgáltató raktár épül Tatán. A turisztika területén élménytár létesülhet az Azaum Római Táborban Almásfüzitőn, látogatóközpont épülhet Komáromban, ahogy a Gerecse Naturparkban és Lábatlanon is. A megye bányászati-ipartörténeti örökségét bemutató Bányászattörténeti Miniversum kialakítására kerülhet sor Dorogon, az Oroszlányi Bányászati Múzeumban, de megújulhat a tatai Kőfaragó-ház is.

 

60 és 50 fh-es óvodaépítésbe kezdhet Nagysáp és Tokod, felépülhet 2 db komplex, óvodai és bölcsődei ellátást egyaránt biztosító intézmény Vértesszőlősön és Süttőn, kiváltva a műszakilag leromlott illetve más tulajdonában lévő régi épületeket. Óvoda felújításba foghat Császár, Mocsa, Leányvár, Szomor, Súr község önkormányzata. Bölcsőde épülhet Nagyigmándon és Tokodon, felújításra kerülhet sor Tatán és Oroszlányon. A Bábolnán, Táton, Nyergesújfalun és Kocson az egy épületben működő óvodák és bölcsődék felújítása révén javulhat tovább az ellátás színvonala. A fejlesztések eredményeként a megyében 19 férőhellyel bővül a bölcsődei kapacitás, 312 férőhely korszerűsödik, az óvodai ellátásban a korszerű új intézményekben 296 férőhely áll majd rendelkezésre és 674 fhely kerül a meglévőkben korszerűsítésre. 

 

A belterületi vízrendezési nyertes pályázatoknak köszönhetően 25,7 km belterületi vízelvezető árok, övárok felújítására kerülhet sor, kerékpárút épül Oroszlány-Kecskéd-Környe-Tatabánya között - folytatva a Tata- Tatabánya közötti Által-ér kerékpárutat -, Esztergom központja és az ipari park között, valamint Ácson a város központjában. A megyében 7 db polgármesteri hivatal, 6 db óvoda, 8 db iskola, 2 db sportcsarnok, 1 idősek otthona, 1 egészségház és egy könyvtár épületenergetikai fejlesztésére is sor kerül. Az egészségügy területén 4 új orvosi rendelő kerül kialakításra, 3 rendelő részleges felújításra, 7 teljes körű felújításra, 5 helyen pedig gép-műszerfejlesztés valósul meg. Ennek köszönhetően több mint 22 ezer ember részesülhet jobb egészségügyi ellátásban. A szociális alapellátás területén a fejlesztés során megvalósuló projektek közül 2 db fejlesztés a fogyatékkal élők ellátását célozza meg, 4 helyen család és gyermekvédelmi szolgáltatás fejlesztésére is sor kerül. A fejlesztéssel érintett alapszolgáltatások száma 26. A szolgáltatások javítása érdekében 6 db gépjármű beszerzését is tervezik.

 

A területi elvet is figyelembe véve a tervezett illetve az előkészítés alatt álló fejlesztések a megye egész területét lefedik. Kiemelten fontos volt a kistelepülések, községek támogatása.

 

Érdekességként elmondható: lélekszám alapján a legkisebb most támogatott település Dunaszentmiklós (466 fő), a legnagyobb pedig Esztergom (27 990 fő). A legnagyobb összegű támogatást kapott projekt Oroszlányé (Kecskéd-Környe) az Által-ér menti kerékpárút megépítésére 1,1 mrd Ft értékben, a legkisebb összegű támogatást kapott projekt pedig Mocsáé óvodafejlesztésre 9,9 M Ft értékben, de utóbbinak további sikeres pályázatai is vannak. A legjelentősebb TOP-ból megvalósuló egyházi projekt a Szalézi Lelkigyakorlatos Ház látogatóközpontja lesz a Gerecse Naturpark szívében, amelyre 214 m Ft támogatást nyertek el.

 

Nem csak a települési önkormányzatok részesülnek támogatásban, rajtuk kívül 11 db nonprofit illetve egyházi szervezet is: a turisztika területén a Szalézi Lelki Gyakorlatos Ház, szociális ellátás fejlesztésére a Máltai Szeretetszolgálat és a Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia kapott támogatást. A közútjaink felújításánál a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a helyi foglalkoztatási paktumok létrehozásánál a megyei Kormányhivatal a kedvezményezett. 

 

Az első körös pályázatok közül még további 40 támogatási kérelemről születik döntés a következő hónapban, melyek támogatási igénye meghaladja az 5 milliárd Ft-ot. Támogatásuk esetén újabb helyi piacok kialakítására, óvodák és bölcsődék építésére, felújítására, a városi barnamezős területek funkcióváltó megújítására és zöldváros fejlesztésekre, valamint épületenergetikai beruházásokra számíthatnak a megyében élők.

 

2017. március 31-ével megjelentek a 2017. évi TOP-os pályázatok is. A kiírások révén több mint 8,1 milliárd Ft támogatás juthat még a településeknek. Inkubátorházak fejlesztésére, leromlott városi területek rehabilitációjára, helyi identitás és kohézió erősítésére, valamint újabb turisztikai, közlekedési, vízrendezési és energetikai projektekre nyújthatnak pályázatokat az önkormányzatok és egyéb, a kiírásokban szereplő szervezetek.