2019. július 23., kedd, Lenke napja van.
Email:  Jelszó: 

Sajtóközlemények

Teljes közvilágítás szünetelés

- teljes sötétség várható rövidesen Esztergomban

hídlap — 2014.02.19. 14:13

A TIVI Kft. közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, a közvilágítás helyzetével kapcsolatban, amelyet változtatás nélkül közlünk. 

  

Esztergomban 2013. augusztus végétől nincs rendes közvilágítás. Amennyiben elindul a birtokvédelem jogán a végrehajtás, úgy Esztergom lehet EURÓPA szégyene, ahol szolgáltatási díj több mint 1 éven keresztül történő nemfizetése miatt végrehajtó borítja sötétbe a közel 40.000 lakosú Esztergomot, talán rendőrségi biztosítás mellett.

A Szolgáltató TIVI kft fa szerződésszerű, jogszerű tevékenysége, teljesítése ellenére a Városvezetés 2013-ban egy Ft szolgáltatási díjat sem fizetett. A Város Vezetésének sem jogilag, sem erkölcsileg, sem gazdaságilag nincs igaza, ezért jogtalan, tőrvénytelen módszerekkel próbálja teljesen tönkretenni a Vállalkozást. A tartozás már meghaladja a 400 000 000 Ft+Áfa +Kamat összeget, és 40 család elvesztette munkahelyét.

A 2005-ben Esztergom Város által 12 év futamidőre kiírt átalány díjas közbeszerzési eljárást négy pályázó közül a TIVI Kft. nyerte meg. A munka elvégzéséhez a TIVI kft hatalmas hitelt, és 100m Ft nagyságrendű önerőt vett igénybe szerződésszerűen a Város helyett. A Város 2009-ben per útján el akart állni a szerződéstől, de a bíróság 2010-ben ítéletében az Önkormányzat keresetét az összes kérelemben elutasította -20 millió Ft-ot meghaladó a perköltséget fizetett a Város a lakosság pénzéből-, és rögzítette, hogy „az elkészült vagyon „vagyontárgyak” a „futamidő végéig” a Vállalkozás tulajdonában maradnak”, mint ahogy ezt a szerződés is rögzíti. A tulajdonjogot azóta jogerőre emelkedett birtokvédelem is megerősíti. 

Esztergom Város Vezetése 2013-ban bejelenti, hogy eláll a szerződéstől (hiába a bírói ítélet) és a birtokvédelem ellenére sajátjaként bánik a Szolgáltató tulajdonában lévő lámpatestekkel, azokba a tulajdonos beleegyezése jóváhagyása nélkül más gyártó alkatrészeit szerelteti be, alkatrészeket szereltet ki, vagyis bűncselekmény elvégzésére ad megrendelést, mindezt közbeszerzési eljárás nélkül. 

Tevékenységét a hatóság felszólítására sem szünteti meg, nem tiszteli a magántulajdont, bírói ítéletet, birtokvédelmi határozatot. Most már a birtokvédelem végrehajtása várható, és ennek következtében jogszerűen Esztergom város teljes elsötétítése.

A lakosságtól ezúton is elnézést kérünk, de értsék meg, hogy egy vállalkozásnak be kell tartania a szerződéses, illetve a jogi utat, hogy hozzájuthasson pénzéhez.

Esztergom Város közvilágításához kapcsolódó ügyet sokan figyelik. Sokan kíváncsiak arra, hogy képes-e egy Városvezetés szerződésszegéssel, bírói ítélet be nem tartásával, törvényes birtokvédelem megszegésével és más, a városlakók számára is hátrányos törvénytelen eszközökkel politikai okból egy közvilágítás szolgáltatót hamarabb tönkretenni, mint ahogy a szolgáltató a törvényes jogi úton eléri igazát.

Politikai csatározások folynak, Esztergomban melynek negatív eredményét a városlakók szenvedik el –sötét városrészek - de hátrányosan érinti ez a városi cégeket, a közvilágítás szolgáltatót, a tönkretett 40 családot.

A média segíthet a valódi okok, kiderítésében, a tisztábban látásban a csendes lakosság érdekei mentén.

A TIVI Kft-nek sose volt és sose lehetett célja a közvilágítás-szolgáltatás szüneteltetése, hiszen a szolgáltatásért kapja a díjat. A 60 településből - ahol a cég közvilágítás korszerűsítést, szolgáltatást végzett az elmúlt évtizedekben -, csak 2 Önkormányzat nem fizetett rendesen. A legnagyobb adósságot Esztergom hozta össze. Esztergomban a közvilágítás szolgáltatás szüneteltetésére szerződésszerűen, jogszerűen került sor csak azért, hogy az Önkormányzat fizetési kötelességét legyen köteles teljesíteni. Normál körülmények között ugyanis elvárható, hogy egy Önkormányzat vezetése nem a városlakók kárára, terhére tevékenykedik, hanem a szerződéseket, törvényi előírásokat, törvényi kötelezettségeket betartva végzi feladatát, jó példát mutatva az állampolgároknak és az adófizető cégeknek a fizetési morálról. 

A lakosságtól ezúton is elnézést kérünk, de értsék meg, hogy egy vállalkozásnak be kell tartania a szerződéses, illetve a jogi utat, csak azok mentén tevékenykedhet. A téma jobb megismerése érdekében röviden összefoglalom a történteket
 
1.    Előzmények

a.    Esztergomban a közvilágítás szolgáltatáshoz kapcsolódóan semmilyen műszaki, vagy szakmai ok nem támasztja alá azt, hogy a Városvezetés 2013. január 1.-től nem fizeti a közvilágítás szolgáltatási szerződés szerinti díjakat. A TIVI Kft. „fa” szolgáltató tulajdonosi képviselőjeként úgy gondolom, hogy politikai csatározások áldozatává vált a cég, ahogy a városlakók is. Korábbi véleményemmel ellentétben azért vállalom a médiában való információ megjelenést, mert meglehetősen sok valótlan információ alapján a cég megítélése nem a reális valóságnak megfelelően történik, de legfőbb ok, hogy ne kerüljön teljesen sötétségbe Esztergom. 

b.    2005-ben közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom a város közvilágítás korszerűsítésére, a Berényi Zsigmond utca rekonstrukciójára, és 20 kV-os hálózat tervezésre. A 12 év futamidőre szóló pályázati kiírás tartalmazott egy szerződés tervezetet, melyet a pályázóknak el kellett fogadniuk!!! Négy pályázó közül a TIVI Kft. nyerte meg a közbeszerzési eljárást a projekt megvalósítására és a 12 évre szóló karbantartási feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatával. A szerződés szerint a beépítésre kerülő új berendezések a pályázó tulajdonában maradnak a futamidő végéig, de azt az Önkormányzat a szerződésben írt díjtételek fizetésével a futamidő végére megváltja.

c.    A szerződés tartalmazza azt, hogy a nyertes vállalkozónak egy olyan átalány díjat kellett megadnia vállalásában, mely csak és kizárólag a szerződés feltétele szerint emelkedhet, vagyis évente egyszer az infláció mértékével, valamint a rendelet szerinti áramdíj változás mértékével, amikor a Kormány ilyen rendeletet hozott, általában évente egyszer. Az Önkormányzat jóváhagyásával a pályázó hitelt vehetett fel, a hitelszerződést az Önkormányzat illetékes vezetői aláírták, és a város szerződés szerint inkasszó jogot is adott a pályázónak.

d.    Esztergom Városnak 2005-ben egy ilyen jelentős rekonstrukció elvégzéséhez nem volt sem pénze, sem hitelkerete. Az akkor szokásos módon az idegenforgalom szempontjából fontos Berényi Zsigmond utca (mely a Prímási Palotától indul és szinte a Bazilikáig tart) teljes rekonstrukcióját vállalkozói finanszírozással a vállalkozás által felvett hitelből valósította meg. A vállalkozásnak a hitel felvételéhez közel 25% önerőt kellett biztosítani saját vagyonából a város érdekében. A projekt indulásakor a pénzügyi fedezetet Esztergom Önkormányzatának nem kellett saját költségvetésből biztosítani, mert a tervezett közvilágítás korszerűsítés során képződött energia költség megtakarítás fedezetet nyújtott a költségekre. A pályázat nyertes TIVI Kft.-nek a hatalmas hitel, és a 100m Ft nagyságrendű Önerő megtérülésének a biztosítéka a 12 éves futamidő alatt az volt, hogy az Önkormányzat pontosan fizeti majd a havi átalánydíjakat.

e.    2009-ben az Önkormányzat pert indított, melyben kérte a bíróságtól a szerződéstől történt elállása jogszerűségének megállapítását (arra való tekintettel, hogy az Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárás szerződése erre nem adott lehetőséget). A bíróság 2010-ben ítéletében az Önkormányzat keresetét az összes kérelemben elutasította, és rögzítette, hogy „az elkészült vagyon „vagyontárgyak” a „futamidő végéig” – vagyis 12 évig - a Vállalkozó tulajdonában maradnak.” 

f.    A Városlakóknak 20.000.000 Ft-nál többe került a per, vagyis az az információ, hogy a szerződéstől nem lehet elállni, a szerződés él, a berendezések pedig a TIVI Kft. tulajdonát képezik.

g.    A pert követően az Önkormányzat a korábbi tartozás jelentős részét kifizette, de az elindult adósságrendezési eljárás miatt 80 millió forint bennragadt. Ezt az adósságrendezés alatt kellett volna kifizetni.

2.     Érdekességek

a.    Esztergom Város Önkormányzata bankot váltott, de a Városvezetés bankváltást követően már nem biztosította az eredeti szerződés szerinti –feltétel nélküli- inkasszót a TIVI Kft. részére, így a cég ezt követően inkasszó útján nem tudott hozzájutni a pénzéhez (a Város részéről ez súlyos szerződés szegés volt). 

b.    A per elvesztését a Város illetékes vezetője nem jelentette le az adósság rendezés pénzügyi biztosának, így az nem vehette nyilvántartásba a 80 millió forintos tartozást. A pénzügyi biztos azt jelezte, nem tudja kényszeríteni a Várost annak igazolására, hogy a pert elvesztette, és ezért nyilvántartásba sem tudja venni a követelést. Ezen tartozás megigénylésére most nyílt lehetőség az adósságrendezés moratóriumának lejártát követően. 

c.    2010-ben Tétényi Éva új polgármester lett a Város első számú vezetője. Az Esztergomi adósságrendezési eljárás bejelentése után többszöri tárgyalást követően a Polgármesterasszony külön kérésére 2011-től az adósságrendezési eljárás 6 hónapjára a korábbi díjtételhez képest havi 2,7 millió forinttal kisebb díj került kiszámlázásra, annak támogatásaként, hogy a Polgármesterasszony a városban a normális működés visszaállítását mihamarabb megtehesse az adósságrendezés keretében.

d.    Ugyancsak fenti indokkal Tétényi Éva Polgármesterasszony kérésére sem 2011-ben, sem 2012-ben nem történt díjemelés annak ellenére, hogy a szerződés ezt lehetővé tette volna. Ígéretet kaptunk cserébe arra, hogy a korábbi tartozás a többi hitelezővel azonos módon megtérítésre kerül. 

e.    Ezt követően a díjtételek 2010, 2011, 2012 december 31-ig kifizetésre kerültek (bár általában néhány hónap késéssel). 

3.    2010. decemberében az ERSTE Bank felmondja a TIVI Kft. hitelszerződését, elsősorban Esztergom rossz fizetési morálja miatt! Megjegyzem, hogy a TIVI Kft.-nek az ERSTE Bank felé nem volt lejárt tartozása sem a szerződés felmondásakor, sem a hitelszerződés futamideje alatt! 

4.    2013. áprilisában kiderül, hogy az Önkormányzat nem kívánja tovább fizetni a díjakat, mert azokat nem megfelelőnek, magasnak tartja. Esztergom Város a szolgáltatási díjak fizetését abbahagyja, miközben a szolgáltatást igénybe veszi, és a szolgáltató az áramdíjak és karbantartási munkák kifizetését köteles viselni. 2013. egész évben Esztergom Város nem fizet egy forintot sem közvilágítás szolgáltatásért.

a.    Három éven keresztül 2010, 2011, 2012-ben az Önkormányzat kifizette a szolgáltatási számlákat, és pont egy évvel a Parlamenti választások előtt hagyta abba a szolgáltatási díjak fizetését a szolgáltatás további igénybevétele mellett. Az Önkormányzat bejelenti, hogy eláll a szerződéstől. A TIVI Kft. „fa” képviselője bejelenti, hogy nem fogadja el a szerződéstől való elállását, mert erre a szerződés nem biztosít lehetőséget, valamint korábbi ítélet már a Város ilyen igényét elutasította. 
-    A TIVI Kft. „fa” bejelenti, hogy a szerződés XIV.1. pontja alapján a közvilágítás szüneteltetést megkezdi.
-    Esztergom Városvezetés mindent megtesz, hogy a szerződésszerű tevékenység végzésében akadályozza a TIVI kft fa-t. Rendőrségi és Ügyészségi feljelentést tesz, a szolgáltató ellen lámpatestek rongálása és lopás miatt . A jogtalan kérést mindkét helyről  elutasítják.
-    Esztergom Város birtokvédelmet kér a szolgáltató tulajdonában lévő berendezésekre. A jogtalan kérést elutasítják.
-    A Felszámoló birtokvédelmet kér a lámpatestekre az azokon Esztergom Város által jogtalanul végeztetett átalakítások miatt, és kéri a jogtalan tevékenység leállíttatását. A TIVI kft fa a birtokvédelmet megkapja, a határozat kelte 2013. november 13.
-    Esztergom Város tovább végezteti az átalakításokat annak ellenére, hogy a birtokvédelemben felszólítják a tevékenység azonnali leállítására, és a korábbi állapot visszaállítására.
-    Rendőrségi ellenőrzés alkalmával kiderül a jogtalan tevékenység végzés.
-    Felszámoló végrehajtást kér a birtokvédelem megsértésére.
-    Amennyiben elindul a végrehajtás, úgy Esztergom lehet EURÓPA szégyene, ahol szolgáltatási díj több mint 1 éven keresztül történő nemfizetés miatt végrehajtó borítja sötétbe a közel 40.000 lakosú Esztergomot, talán rendőrségi biztosítás mellett.

Ha a város vezetés továbbra sem fizet, úgy csak az állami vezetés, vagy a média segíthet abban, hogy ezt elkerüljék az Esztergomi lakók.

b.    Az olvasókat biztosan érdekelné a válasz az alábbi kérdésekre:

i.    Ha a szolgáltatási díjak nem megfelelőek 2013-ban, mert az Önkormányzat csak jóval kisebb összegű díjat tart jogosnak (egy nyilatkozat szerint) akkor 2010, 2011, és 2012-ben jogtalanul fizette ki a szinte ugyanakkora összegű díjakat? Ez beismert 100 millió forintot meghaladó hűtlen kezelést jelent?

ii.    Ha 2010 és 2012 között a díjak megfelelők voltak, miért pont 2013. év elejétől lettek magasak a díjak, melyek számítása megegyezik a korábbi évek, illetve a szerződés szerinti számítási móddal? 

iii.    Ha a díjakat nem tartja megfelelőnek, miért nem fordul bírósághoz Esztergom Városvezetés, kérve a helyes díjak megállapítását? Talán tudja azt, hogy a pert biztosan elveszíti ?

iv.    Ha a korábbi bírói ítélet ellenére a Város úgy gondolja, hogy a szerződéstől el lehet állni, akkor miért nem indít újabb pert a Városlakók pénzéből a szerződéstől való elállásra?

v.    Miért engedheti meg magának egy Város vezetése, hogy szerződést és bírósági ítéletet figyelmen kívül hagyva nem teljesíti fizetési kötelezettségét, ugyanakkor a szolgáltatást elvárja, valamint azt is elvárja, hogy a közvilágítás szolgáltatással kapcsolatos költségeket más, a cég maga viselje?

vi.    Mire költi a Város azt a pénzt, amit a törvény szerint csak és kizárólag a közvilágítás szolgáltatásra szabad fordítania? (2012-ben 192m Ft + ÁFA)

vii.    Milyen példát mutat a Városvezetés az adófizető cégeknek és állampolgároknak abban, hogy a szolgáltatási díjat nem kell kifizetni? Ilyen fizetési morált vár el adófizetésben a Városvezetés Esztergom vállalkozóitól és polgáraitól is, mint amilyen példát mutat?

viii.    Nem gond a Városvezetésnek, ha a cégek és az állampolgárok egy éven keresztül semmilyen adót nem fizetnek be?

5.     Érdekességek

a.    A Városvezetés úgy gondolom, hogy tisztában van azzal, hogy sem jogilag, sem szerződésileg nincs igaza, ezért nem indít pert, mert azt úgyis elveszítené. 

b.    Inkább megpróbálja kivéreztetni, tönkretenni a Vállalkozást, vagyis olyan helyzetbe hozza, hogy ne tudja teljesíteni a szerződéses vállalt kötelezettségét (pl az áram értékesítő cég felé), és úgy gondolja, hogy ezt követően olcsón megkaphatja a berendezések tulajdon jogát, mentesül az egy éves szolgáltatási díj fizetésétől, valamint a koncessziós szerződés szerinti további 4 év költségeinek teljesítésétől.

c.    A Városvezetés tönkretesz egy céget, mely az elmúlt 22 éves futamideje alatt sok millió forint adót fizetett a Városnak. 

d.    Utcára került több, mint 40 dolgozó, így 40 családnak a megélhetése szűnt meg, 40 családnak lett szörnyű karácsonya.

6.    Mivel Esztergom Város Vezetésének sem jogilag, sem erkölcsileg, sem gazdaságilag nincs igaza, így a törvényes lehetőségeken kívüli módokat választ saját céljai elérésére,

7.    A közvilágítás szolgáltatás az önkormányzat kötelező feladata, melyet az állam előír a lakosság érdekében. Esztergomban 2013 augusztus végétől  nincs rendes közvilágítás. 


Drága Bálint 
a TIVI Kft. „fa” tulajdonosi képviselője

EZEK A HÍREK IS ÉRDEKELHETNEK: