2019. december 5., csütörtök, Vilma napja van.
Email:  Jelszó: 

Sajtóközlemények

Megsértették iskolánk jó hírnevét – közlemény

hídlap — 2014.02.20. 09:07

Az Index.hu-n 2014. február 18-án cikk jelent meg az esztergomi Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolával kapcsolatban, amelyet a média több tagja is átvett. Meszes Balázs, a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója az Index.hu-n megjelent cikkel kapcsolatban az alábbi közleményt tette közzé.

Egy – hónapok óta az intézményt és annak tanárait sértő megjegyzésekkel illető -szülő a gyermekeit ért vélt sérelmeiért kívánt elégtételt venni iskolánkon. Kéréseit igyekeztük teljesíteni, de sértő megjegyzéseit és irreális követeléseit figyelmen kívül hagytuk, ezért fordult az országos médiához. Meglepetésünkre, egy erre alapozott, az iskolát egyetlen szülő véleménye alapján, egyetlen tény kiemelésére épülő, figyelemfelkeltő cikk született.

 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

A cikk címe sokkoló; arra enged következtetni, hogy az intézményben a buktatás a jellemző eszköz, így torz képet fest az iskolánkban folyó munkáról; elfeledkezve arról, hogy egy középiskolának vannak egyéb, jól mérhető kimeneti követelményei: az eredményes érettségi és szakmai vizsga. Mindemellett messzemenő következtetéseket sugall az iskolában folyó pedagógiai tevékenységre nézve a félévi értesítőben feltüntetett osztályzatok alapján, melyek figyelemfelkeltő-figyelmeztető jelként szolgálnak tanuló és szülő számára. Ilyen értelemben természetesen az elégtelen osztályzat eszköz, amely nem ismeretlen az oktatási rendszerben. A tanév végi, érettségi és szakmai vizsgaeredmények azonban mindig azt bizonyítják, hogy a tanulók többségénél elérjük a kívánt célt – tehát az elégtelen osztályzat nem a büntetés, a fegyelmezés eszköze, és nem feltétlenül szégyen, ahogy azt a szélesebb közvélemény még gondolja. Iskolánk tehát nem kivétel, hanem, ahogy ezt a kompetenciamérések is bizonyítják, az átlagos teljesítményű középiskolák sorába tartozik.

Az Index.hu-n megjelent cikk írója jól látja, hogy az iskolák egy része komoly kihívásokkal szembesül, ahogy azt iskolánk statisztikai adatai is mutatják. Egyre több a viselkedési problémákkal és tanulási nehézséggel küzdő diák; sokan érkeznek hozzánk hiányos tudással az általános iskolából. Egy tanár munkájában elérkezhet az a pont, amikor már a tanuló ellenállásával küzdve kell ellátnia feladatát. Fontos számunkra, hogy a szülők bizalommal és megértéssel kezeljék a tanár lépéseit, és ne ellenfelet lássanak benne. Hiszen a cél közös.

Lehet, hogy sokan nem hiszik el, de tanáraink igenis kudarcként élik meg a tanulók buktatását, próbáljuk az esetenként motiválatlan, céltalan, közönyös tanulókat különböző módszerekkel szakmához, illetve érettségi bizonyítványhoz juttatni. Meggyőződésünk, hogy az a diák, aki él a tanárok oktató-nevelő tevékenysége által felkínált lehetőségekkel, sikeresen teljesíti a követelményeket. Méltánytalannak tartjuk, ha valaki az oktatás színvonalát és intézményünket kizárólag egyetlen szempont alapján ítéli meg, elfeledkezve minden más, az iskola és tanárai által a tanulók érdekében végzett munkáról.

Forrás: balassaegom.hu

Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9., Magyarország

EZEK A HÍREK IS ÉRDEKELHETNEK: