2019. szeptember 20., péntek, Friderika napja van.
Email:  Jelszó: 

Gazdaság

A Strigonium Zrt. áprilisi mérlege

hídlap — 2014.05.16. 06:21

A Strigonium Zrt. vezérigazgatójának beszámolója a vállaltcsoportnál áprilisban történtekről.
 

Esztergom Város Képviselő-testületének 425/2013. (X.18.) öh. számú határozata szerint 2013. október 18. napjától látom el a Strigonium Zrt vezérigazgatói teendőit. Jelen beszámolómat a transzparens működés megvalósulása érdekében nyilvánosságra hozom. Minden hónapban összefoglalót teszek közzé, amelyben tájékoztatom az esztergomiakat a Strigonium Zrt. működéséről. 

Április 1-jén részletes egyeztetést folytattunk a Strigonium Zrt és tagvállalatainak könyvvizsgálójával. Mint ismeretes, Esztergom Város Képviselő-testülete 2013. november 21-én az 530/2013. (XI.21.)öh. és az 531/2013. (XI.21.öh. számú határozataival bízta meg a CORRECT Kft-t (1025 Budapest, Palánta u. 3/C) a cégcsoport tagvállalatainak könyvvizsgálatával. 
A vállalatcsoport cégeinek 2013. évi zárása zajlik, melynek során megbeszéltük, hogy mely vállalkozást, milyen sorrendben készítsünk elő annak érdekében, hogy május végéig minden társaság az előírt beszámolóját a tulajdonos elé terjeszthesse. Ennek legfőbb feltétele, hogy az önkormányzat és a cégcsoport valamennyi cége tekintetében mindkét fél által elismert követelés-kötelezettség aláírással alátámasztott legyen.

Árpilis 2-án elfogadta meghívásomat a T-SZOL Zrt vezérigazgatója. A T-SZOL Zrt az elmúlt évben alakult, Tatabánya Megyei Jogú város társaságait szervezte egységes irányítási rendszer alá. (Nem holdingként, de holdinghoz hasonlító módszereket alkalmaznak.) A találkozón érintettük a közös kapcsolódási pontjainkat, tapasztalatcserére is sor került. 

Április 2-án megtisztelt látogatásával Gál Lajos, Kesztölc polgármestere. Polgármester úrral folytatott barátságos beszélgetés alkalmával kifejtette, hogy fontos számára Esztergommal való együttműködés és ezen belül is a Strigonium Zrt-vel és tagvállalataival való kapcsolattartás. Kölcsönösen kifejeztük együttműködésünket, és megállapodtunk abban, hogy a kialakult jó partneri viszonyt továbbra is fenntartjuk.

Április 3-án személyes egyeztetést folytattam Köves Pál úrral, a Gazdasági és Szakértő Kft ügyvezetőjével. Amint azt már a legelső vezérigazgatói beszámolómban is említettem, a cégcsoport gazdasági reorganizációja elengedhetetlen. A korábbi beszámolómhoz csatoltam azt a vezetői összefoglalót, amely – az üzleti titok megtartása mellett – nyilvánosságra hozható. A találkozón rögzítettük, hogy a 2013. évi beszámolók elfogadását követően tudunk a megvalósítás során újabb lépéseket tenni, hiszen a pontos adatok nélkül nem hozható megalapozott döntés. 

Április 9-én munka-értekezletet tartottuk. Az egyeztetés célja volt a folyamatban lévő szerződéskötések véglegesítése, a még nem hirdetett központosított beszerzési eljárások előkészítése, szabályzatok előkészítése, a különféle peres eljárások áttekintése. Az értekezleten az egyes feladatokat határidő és felelős megjelölésével elosztottuk. Az azóta eltelt időszakban elmondható, hogy a munka azon részét, amely rajtunk múlt elvégeztük. 

Április 15-én a cégcsoport két ügyvezetőjével is találkoztam. A témánk a 2013. évi záráshoz kapcsolódó leltárak voltak. Még az elmúlt év végén utasítottam a tagvállalatainkat, hogy végezzék el a kötelező leltározást, tényleges mennyiségi felvétellel, melyet fotódokumentációval is támasszanak alá. Ezek az anyagok elengedhetetlenek a pontos beszámolók összeállításához. Az ügyvezetők biztosítottak arról, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek. 

Április 15-én részt vettem – a Gran Parkoló Kft ügyvezetőjével együtt – a parkolási munkacsoport soron következő ülésén. Jól láthatóan rajzolódik a tervezet, amelyet a munkacsoport hamarosan megtárgyalásra javasolhat a Képviselő-testület számára.
Tájékoztattam a munkacsoport tagjait, hogy a Strigonium Zrt és a Gran Parkoló Kft előkészített egy parkolási rendelet módosítást. Ennek lényege az, hogy a karácsonyi ünnepkörhöz hasonlóan, a húsvéti időkben (nagypénteken és nagyszombaton) díjmentes legyen a parkolás. Sajnos azonban a képviselő-testület erről az idei húsvét előtt már nem tudott dönteni, azonban a javaslatunkat továbbra is fenntartjuk.

Április 15-én a BL Invest Kft elkészítette a szerződésben vállalt, Strigonium Zrt tulajdonában lévő 13 db ingatlan értékének aktualizálását, állapotfelmérését, és nagyságrendi költségbecslését is magában foglaló javaslattételt. Az alapos szakmai anyag fotódokumentációval alátámasztottan, korrekt módon mutatja be a vagyon ezen részét. A szakmai anyag elkészítésére egyrészt a beszámoló pontos elkészítése miatt volt szükség, másrészt az ingatlanok későbbi felhasználását, hasznosítási lehetőségeit mértük fel.

Április 16-án megbeszélést folytattam egyik szállítónkkal, aki már közel 4 éve várja, hogy a cégcsoport a felé fennálló kötelezettségeit teljesítse. Tájékoztattam az Urat arról, hogy a Strigonium Zrt minden tőle telhető lépést megtesz annak érdekében, hogy a régóta fennálló, közel négy éves tartozásait rendezze. Arról is tájékoztattam, hogy jó esély nyílhat hamarosan, hiszen az önkormányzat kifejezte azon szándékát, mely szerint a cégcsoport az adósságrendezési eljárásból származó és az azóta eltelt 4 évben felhalmozódott hátralékait rendezni fogja a cégcsoport felé.

Április 16-án aláírtuk a szerződés a NOVITAX Kft-vel, amely cég szolgáltatja számunkra a könyveléshez használt szoftvereinket. Az éves költségünk drasztikusan mérséklődött: 504 E Ft + ÁFA összegre módosult. Az összeg kifizetésével egyik tagvállalatunknak sem, és önkormányzati vállalatnak sem (amelyeket mi könyvelünk) kell további díjakat kifizetni ebben a tárgykörben.

Szintén április 16-án került sor Preventio Med Kft-vel való szerződéskötésre. A cég részéről Delyné dr. Karcsú Noémi írta alá a cégcsoport foglalkoztatás- egészségügyi ellátására szolgáló szerződéseket. A szerződéskötésre beszerzési eljárás lefolytatását követően került sor. Jelenleg az orvosi vizsgálatok megszervezése van folyamatban, melyen minden dolgozónknak részt kell vennie. 

Április 17-én egyeztetésre került sor Dr. Szerencsés Lászlóval, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, együttműködési megállapodás előkészítése céljából. Az együttműködési megállapodást várhatóan májusban meg tudjuk kötni. 

Április 17-én egyeztetést folytattam a Mahart-Passnave Kft ügyvezetőjével. Érintettük a közös tulajdonunkban lévő cégünk (Esztergom-Mahart Kft) következő taggyűlésének előkészítését is, melyen várhatóan elfogadásra kerül a 2013. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv. Ehhez még szükség lesz a felügyelő bizottság jelentésére is. Az előzetes könyvvizsgálói véleményt már megkaptuk. Az eredmény felhasználásáról szükséges majd döntést hozni. 

Április 22-25. között szabadságon tartózkodtam.

Még áprilisban aláírásra került az ún. Egyetemes szolgáltatási szerződés a GDF Suez Zrt-vel, melyet a Strigonium Zrt-n kívül a tulajdonos önkormányzat is aláírt. Fontos mozzanat volt ez, mivel az önkormányzati lakásban élők helyzete így megnyugtatóvá vált, megszűnt a fenyegetettség, hogy kikapcsolják a gázellátást. (Mint ismeretes, a szerződés még 2013. nyarán szűnt meg, díj nem fizetés miatt.) 

Április 29-én megérkezett a Képviselő-testület négy határozata, melyben a Strigonium Zrt-t és tagvállalatát kérik információ szolgáltatásra. Ebből két határozat végrehajtását nem egészen 24 óra alatt teljesítettük: a 229/2014. (IV.24.) öh. számút, valamint a 230/2014.(IV.24.)öh. számút. (A másik két határozat határideje 2014.05.06.)

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban foglalom össze az általunk megadott információkat:
A 229/2014. (IV.24.) öh. számú határozata felszólított, hogy a 3.számú hitelezői csoportban található cégek valamennyi adósságrendezésre vonatkozó dokumentációját adjuk át. 

A 3.sz. hitelezői csoport követelése az önkormányzattól:a 179/2011. (IV.18.) esztergomi öh melléklete adatai szerint 658.076.963 Ft + 10.409 EUR. Ebből az összegből, információink szerint – különféle okok miatt – az önkormányzat a 3. sz. hitelezői csoport tagjai részére még nem egyenlített ki semmit. 

Ennek a felszólításnak eleget tettünk az alábbiak szerint:
Esztergom Város Képviselő-testületének 425/2013. (X.18.) öh .határozata szerint 2013. október 18. napjától látom el a Strigonium Zrt vezérigazgatói teendőit. 2013. október 21-én került sor a vezérigazgatói átadás-átvételre. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv azon részeit, amelyben az előző vezérigazgató tájékoztat az adósságrendezési eljárásról csatoltan megküldtem. Kihangsúlyozom azonban, hogy a 229/2014. (IV.24.) öh határozat szerinti 3. sz. hitelezői csoportba tartozó cégek valamennyi adósságrendezésre vonatkozó dokumentációja az átadás-átvétel során részemre átadásra nem került. 

A fellelt iratokból csatoltam a 2011. április 18- i ülésen hozott 179/2011.(IV.18.) esztergomi öh. számú határozatot és mellékleteit. Szintén csatolásra került a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 4.Apk-11-10-000003/132. sz. végzése az adósságrendezési eljárásról. A vezérigazgatói átadás-átvételi jegyzőkönyv említést tesz több olyan tételről, amely az Önkormányzattal való egyeztetések során felmerült, de megoldásra nem került. 

A Strigonium Zrt  a vezérigazgatói átadás-átvételtől kezdve folyamatosan egyeztet az Önkormányzattal, annak érdekében, hogy a követelések tisztázottak legyenek és a 2013. évi beszámolóba minden elismert követelés bekerülhessen, megfelelően elkülönítve: adósságrendezési eljárásból származó és azt követően felhalmozódott tételek szerinti bontásban. Az önkormányzati szakiroda munkatársai és a Zrt munkatársai is mindent megtettek annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, azonban továbbra is fennállnak az alábbiak: 

267/2012. (VII.5.) öh, és a 298/2012. (VII.17.) öh határozat kötelezi az önkormányzatot és a zrt-t, hogy a kimutatott kompenzációt végezzék el. A különbözet kerüljön elszámolásra. Az önkormányzat a kompenzációt azóta sem könyvelte le, az okok számunkra nem ismertek. Az önkormányzati határozatok végrehajtása érdekében a kompenzáció könyvelését véleményünk szerinte el kell végezni. 

Vannak olyan számlák, amelyeket a zrt és/vagy tagvállalatai kiállítottak, az önkormányzat befogadta, azonban azok könyvelése az önkormányzat részéről még nem történt meg. Az önkormányzati szakiroda szerint ezen tételek rendezése folyamatban van, nem hivatalos tájékoztatásuk szerint a következő héten a rendezés az önkormányzatnál megtörténik.

A 179/2011. (IV.18.) esztergomi öh és a tárgyban hozott a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 4.Apk-11-10-000003/132. sz. végzése az adósságrendezési eljárásra alapvető számszaki eltéréseket tartalmaz. Nem tudjuk, hogy ezen eltérések oka vajon mi, és az eltéréseket miképpen kezeljük. 

A Strigonium Zrt és tagvállalatainak 2013. évi zárása fenti tételek írásos elismerése és egyeztetése nélkül nem lehetséges. A többi tétel könyvelési egyeztetése folyamatos, a könyvvizsgálati munka folyik és május végéig, a beszámoló elkészítésére nyitva álló határidőig várhatóan el tudna készülni, ha az önkormányzattal egyező követelés elismerés megtörténne. A teljes zárást követően lehet alátámasztott kimutatásokat adni, hogy a bírósági végzést követően milyen pénzügyi lépések történtek. Ehhez azonban elengedhetetlen lesz megfelelő szakértő felkérése az elmúlt négy évben történt gazdasági események bemutatásához. 

Az egyeztetések sikeres elvégzése érdekében a 3. számú hitelezői csoport kapcsán, a rendelkezésre álló információk alapján cégenként, számla szintű kimutatásokat készítettünk, melyet szintén a dokumentációhoz csatoltunk. 

A 230/2014. (IV.24.) öh. számú határozata felszólított, hogy a Strigonium Zrt-re vonatkozó ún „stratégiai tanulmányterv” kerüljön átadásra a Bizottságnak. Ennek a felszólításnak 2014.04.30-án eleget tettünk az alábbiak szerint: 

A jegyzőkönyvi kivonat mellett kísérő levél nem volt megtalálható, ezért nem tudtuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület pontosan milyen iratra gondol.

A Strigonium Zrt megbízásából a Szakértő Gazdasági Tanácsadó Kft (1075 Budapest, Károly krt. 3/a. II.em. 3) 2014. január 29-én készített szakértői anyag „A Strgionium Zrt. által tulajdonolt cégcsoport regorganizációja és fejlesztési javaslatok” címmel. 

A rendelkezésre álló információk alapján végrehajtva a Tisztelt Képviselő-testület határozatát, csatoltan megküldtük a fent körülírt szakértői anyagot további szíves felhasználás céljából. 

Felhívtam a Tisztelt Bizottság szíves figyelmét arra, hogy a csatolt irat üzleti titok körébe sorolt, ezért harmadik félnek kiadni akár részben, akár egészben az üzleti titokra vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével lehet. (Ezen szakértői anyag ún. vezetői összefoglalóját a korábbi vezérigazgatói beszámolóm mellékleteként, amely nem sértett üzleti titkot, ahogy azt már fentebb említettem.) 

Szabályzatok
Szervezeti és működési szabályzatot a vezérigazgatói átadás-átvétel során átvettem, melynek kelte: 2004. október 25. aláíró neve: dr. Gál Nóra vezérigazgató. (A szabályzat nem tartalmazta, hogy a képviselő-testület mikor fogadta el azokat.) 
A Javadalmazási szabályzatot szintén átvettem, melynek kelte: 2007.február 6. aláíró neve: Balogh Zoltán vezérigazgató.
A szabályzatot az 1/2007. (02.06.) számú határozattal a zrt közgyűlése elfogadta.
A javadalmazási szabályzat 2008. április 28-án a Cégbírósághoz benyújtásra került. 

Mindkét szabályzattal kapcsolatban az eltelt 7 év, illetve 10 év alatt történt esetleges módosításról, pontosításról tájékoztatást nem kaptam. 

A Strigonium Zrt fentiek miatt saját költségére elkészítette és felhasználás céljából a szabályzat alkotásra kötelezett tulajdonosa, azaz a képviselő-testület részére átadta a Zrt szervezeti és működési szabályzat tervezetét, és javadalmazási szabályzat tervezetét még 2014. február hónapban.

A képviselő-testület tagjai módosítási javaslatokkal éltek, ezért ezen javaslatokat – szintén a zrt saját költségére – átdolgozta és átadta a képviselő-testületnek további szíves felhasználásra.

Tekintettel arra, hogy a Strigonium Zrt 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában áll, ezért a képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik a fentebb említett két szabályzat megalkotása.

Ezen módosított iratokat az áprilisi képviselő-testületi ülés rendelkezésére bocsájtottuk.

A Strigonium Zrt a tagvállalatok felügyelő bizottságainak működését elősegítendő előkészítette mind a felügyelő bizottságok ügyrendjének, mind pedig a munkatervének minta dokumentumait. Ezeket a cégek rendelkezésére bocsájtottuk. Ettől eltérhetnek a felügyelő bizottságok, mivel a 2013. évi V. törvény az ő kötelezettségükként írja elő ezen anyagok megalkotását.

 

 

 

Esztergom, 2014. április 30.                                                  Hendrik Krisztina

                                                                                                  vezérigazgató