2019. augusztus 23., péntek, Bence napja van.
Email:  Jelszó: 

Közélet

Rengeteg pont a testületin: piac, szemétdíj, parkolás, zárszámadás

hídlap — 2014.06.18. 07:46

Csütörtökön ülésezik az esztergomi képviselő-testület, mely a tervek szerint jó pár napirendi pontot tárgyal 17 órakor a Városháza nagytermében.

1.    Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnak az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletével kapcsolatos törvényességi felhívásáról

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

2.    Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletének megalkotására

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

3.    Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(IV.7.) rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4.    A Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány beszámolója a 2014. II. negyedévben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnök

 

5.    A Hungast Kft-vel kapcsolatos döntések

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

6. Döntés Buzásné Pusztai Judit közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7.    Az óvodák várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2014/2015. nevelési évben

Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

8.    Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

9.  Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

10.  Javaslat a vásár és piactartásról szóló 4/2007. (I.19.) ör. rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint a piaccal kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

11.  Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2003. (VIII. 12.) ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

12.  Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás az Esztergom, Czuczor G. u. felújításának terveihez

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

13.  Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) ör. rendelet módosítására

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

14.  Hulladékszállítási díjkedvezménnyel kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

15.  Szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése az Esztergom-kertváros Tópart utcában

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

16.  Esztergom, Dobogókői út 20377/20 helyrajzi számú ingatlan természetvédelmi területté nyilvánítása

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

17.  Kölcsey F. utca 2. szám alatti, volt vízmű telephely (15012 hrsz.) térítésmentes használatba adása az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

18.  Faházak és árusító asztalok bérleti díjára vonatkozó döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

19.  Ipari parki ingatlanok versenytárgyalási kiírása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

20.  Eszköz Kft. – Poór Antal tér 1. sz. bérleti szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

21.  Az Esztergomi Zöldfelület-Gondozó és Útfenntartó Kft-vel kötendő, az Árok utca 44. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

22.  Az Esztergomi Zöldfelület-Gondozó és Útfenntartó Kft. és a Vertikál Nonprofit Zrt-vel között kötendő, hulladékátrakó-átadó állomásra vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása, valamint az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft-vel kötendő, a Kesztölci úton található hulladéklerakó telepre vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

23.  Interpellációk, kérdések

 

24.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

 

 

25.  Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottságának, könyvvizsgálójának megválasztása

ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

26.  Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

27.  A Port Danube Kft-vel kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

*     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

       Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

*     A Strigonium Holding cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok működéséről, pénzügyi, jogi ügyleteiről szóló vezérigazgatói beszámoló