2020. január 20., hétfő, Fábián, Sebestyén napja van.
Email:  Jelszó: 

ARCHÍVUM

Ez a régi hidlap.hu szöveges archívuma, amely a 2014. február 12-ig keletkezett cikkeket tartalmazza.
Az itt található anyagok nem feltétlenül tükrözik az új szerkesztőség véleményét.

Az enyészeté lesz a Déli Kanonoksor?

2011-12-03 08:00:00

Az adósságrendezési eljárásban kötött, jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezség ellenére sem utalta el Tétényi Éva a Déli Kanonoksor beruházás generálkivitelezőjének az esedékes első részletet. A generál kivitelező konzorcium tagjaként a Reneszánsz Zrt. a kivitelezésben résztvevő, többnyire helyi vállalkozókat , saját forrásból fizette ki. A korábban elvégzett, kivitelezett munkák tönkrementek, az épület tetőszerkezete ázik, a csapadékvíz a munkagödrökön keresztül az épület alapjait rongálja.

A kivitelező konzorcium felmondta jótállási, szavatossági kötelezettségét a tetőszerkezetre, az elmaradt kifizetések miatt leállította a munkálatokat ráadásul az FMKH KÖI(örökségvédelmi hivatal) fellépése, alapján, tulajdonos – Esztergom Város Önkormányzata – jelentős bírság megfizetésére is számíthat.

Málló vakolat, munkagödrökbe fagyó víz, tönkrement fedélszerkezet – nagyjából ez jellemzi a Déli Kanonoksor épületét annak ellenére, hogy korábban a testület és a polgármester is kiemelten fontosnak tartotta az állagmegóvási munkák elvégzését, erre a célra 150 millió forintot különítettek el a tavalyi évben. A tervező és generálkivitelező cég az ezzel az összeggel együtt elfogadott műszaki tartalommal kapcsolatban tett észrevételében az ideiglenes műszaki megoldások helyett „magasabb műszaki tartalom” megvalósítását javasolta a polgármesternek még január 28-án kelt levelében.

(kép)

Érdemi intézkedés Tétényi Éva részéről azonban nem történt ezt követően egészen június 30-ig, amikor az ÉP Kft., mint a kivitelező konzorcium tagja tájékoztató levélben értesítette a polgármestert az épületkárosodásról és kérte az állagmegóvási munkák azonnali elrendelését. A polgármester részéről ismételten nem történt intézkedés ez ügyben, pedig korábban már a műemléképületek felújítását felügyelő FMKH KÖI is tájékoztatást kért a munkálatok leállása miatt. Utóbbi hivatal kevésbé bizonyult türelmesnek a kivitelezőknél, ugyanis – megelégelve, hogy nem történt lépés az állagmegóvás ügyében - határozatban kötelezte az épület tulajdonosát, Esztergom városát az állagmegóvási munkálatok elvégzésére szeptember 30-ig.

Erre azonban szintén nem került sor sem a megadott időpontig, sem napjainkig, mindössze annyi történt, hogy a kivitelező konzorcium által előkészített szerződésmódosítást elfogadta az önkormányzat. Addigra azonban olyan mértékű állagromlás történt az épületben, hogy a Konzorcium kénytelen volt felmondani a jótállási és szavatossági kötelezettségét az ácsmunkákra. A korábban felépített szerkezet teljesen tönkrement, a tetőcseréplécek jelentős része deformálódott, elgörbült, a gombamentesítő anyagok a faszerkezetből kimosódtak, a felrakott páraáteresztő tetőfólia elszakadt, pórusai eltömődtek, funkcióját ellátni nem képes. Ahhoz, hogy a módosított szerződésnek megfelelő állagmegóvás történjen, előbb ezeket az egyszer már elvégzett munkálatokat kell újra elvégezni, aminek költsége meghaladja a 20 millió forintot. A Konzorcium mindezeket követően október 25-én felfüggesztette a kivitelezési munkálatokat addig, amíg a megrendelő (Esztergom város) nem rendezi az egyezségi megállapodásban rögzített adósságát.

(kép)

A Reneszánz Zrt. polgármesternek küldött, lapunk birtokába került, november 11-én kelt levelében részletes állapotfelmérést küldött az épület állapotáról, a levél szerint az „eddig elvégzett, de közben többször abbahagyott munkarészek a jelenlegi készültségi szintjükön nem tudják kielégíteni a végleges, befejezett szerkezetekkel szembeni követelményeket (…). A fentiek alapján nem vállalunk felelősséget az állapotromlásból származó további károkra sem.”

A zrt. továbbá emlékezteti Tétényi Évát arra, hogy az Esztergom városával kötött szerződésben foglalt kötelezettségüknek eleget tettek, a város nehéz anyagi helyzetét megértve több alkalommal tettek engedményt. „Tudomásul vettük azt, hogy a már elvégzett munkák ellenértékét csak négy év alatt, négy részletben, kamatmentesen kapjuk meg. A munkák továbbfolytatására, az állagmegóvásra a város számára előnyös szerződést kötöttünk”. A zrt. azonban mindezek ellenére nem jutott hozzá a adósságrendezési egyezség alapján neki járó összeg első részletéhez sem, ezért felszólították a polgármestert az elmaradt, törvényesen járó összeg azonnal kifizetésére.

A társaság egyúttal ezt is jelezte: mindaddig, amíg ez nem történik meg, nem tudják folytatni a munkálatokat, valamint azt is, hogy e miatt nagy valószínűséggel büntetésre is számíthat a város az FMKH KÖI részről, amely november 17-én ismételt helyszíni szemlét tartott a helyszínen. Információink szerint a jogerős bírósági végzéssel alátámasztott, adósságrendezési eljárás alatt kötött egyezségben rögzített összeget a mai napig nem utalta át Tétényi Éva polgármester.

 

A Déli Kanonoksor 1998-ban került néhány millió forintért a város tulajdonába, a korábbi városvezetés tervei szerint az épület a felújítást követően oktatási célú funkciót kapott volna. A beruházás tavaly kezdődött, a megrendelő Esztergom Város Önkormányzata, a generálkivitelező a Reneszánsz-ÉP Esztergom Konzorcium. A projekt összköltsége 2,3 milliárd forint. Az állagmegóvási munkálatok elvégzése kötelező, ennek elmulasztása esetén az FMKH KÖI akár jelentős bírságot is kiszabhat az épület tulajdonosára, Esztergom önkormányzatára.