2019. február 17., vasárnap, Donát napja van.
Email:  Jelszó: 

ARCHÍVUM

Ez a régi hidlap.hu szöveges archívuma, amely a 2014. február 12-ig keletkezett cikkeket tartalmazza.
Az itt található anyagok nem feltétlenül tükrözik az új szerkesztőség véleményét.

Öt nemzet zenéje a Szent Koronáról

2010-09-18 08:00:00

Egy sikeres uniós pályázat eredményeképpen augusztusban a Zsolt Nándor Alap­fokú Zene- és Művészeti Iskola zenekari és énekkari táborában látta vendégül a vá­ros az Esztergom partnertelepüléseiről, Bambergből, Espoo-ból, Canterbury-ből és Párkányból érkezett fiatal zenészeket, akik a házigazda magyar fiatalokkal együtt Szent István napján egy nagyszabású koncert keretében mutatták be Koltay Ger­gely Missa de Sacra Corona Hungariae című művét a Széchenyi téren.

Esztergom önkormányzata sikeres pá­lyázatot nyújtott be az Európai Unió Európa a polgárokért programja kereté­ben a „Testvérvárosok polgárainak talál­kozói” felhívásra, melynek eredménye­ként egy nemzetközi testvérvárosi zenei tábor, és ennek zárásaként egy hangver­seny megrendezésére 18740 eurót nyert a város.
Udvardyné Pásztor Ágnes, a Zsolt Nán­dor Alapfokú Zene- és Művészeti Isko­la igazgatója felidézte, hogy a zeneis­kola növendékei 2007-ben juthattak el első alkalommal német partnertelepü­lésünkre, Bambergbe a testvérvárosi ze­neiskolák nagyszabású zenekari rendez­vényére. „Akkor megerősödött bennünk az az egyébként már korábban papír­ra vetett és részben kidolgozott elhatá­rozás, hogy Esztergomban is rendezünk egy hasonló programot” – mondta az intézményvezető.

(kép)

Reményi László, a program szervező­je és egyben a koncert karmestere kifej­tette lapunknak, hogy hosszas szervezés után augusztus 13-án a Balassa Pincében rendezett fogadáson köszöntötték Eszter­gomban a négy testvérvárosból, a német­országi Bambergből, a finnországi Espoo-ból, az angliai Canterbury-ből és a szom­szédos Párkányból érkezett 57 zenészt és énekest. „A többnyire diákokból álló kül­döttség a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola zenekari és énekkari tá­borában egy hét alatt tanulta meg Koltay Gergely Missa de Sacra Corona Hungariae című művét. A napi több órás próbák mel­lett kirándulásra és Esztergom nevezetes­ségeinek megismerésére is jutott idő: a fi­atalok a Bazilikát és a kincstárat, majd Bu­dapesten a Parlamentet és a koronázási jelképeket is megtekintették” – részletez­te Reményi László.
A Szent István napi ünnepi műsor ke­retében, augusztus 20-án lezajlott hang­verseny idejére megtelt nézőkkel a Szé­chenyi tér. A nagyszabású zeneműben szólót énekelt Dunai Éva, Laczák Boglár­ka, Honinger László és Cser Péter, a kó­rusban közreműködött a jászberényi Palotássy János Vegyeskar, a budapesti Szent Margit plébánia kórusa, valamint az esztergomi Balassa Bálint Vegyeskar.